Esports

L'esport català en crisi

Els efectes de la crisi econòmica han arribat fa temps al teixit esportiu català. Si fins fa uns anys, la majoria de les federacions i entitats esportives se’n sortien fent grans equilibris, ara la situació, per a molts, ja és insostenible.

El “Ministerio de Hacienda” ha endegat una campanya de revisió d’aportacions a la seguretat social per part dels clubs esportius, i ha detectat que moltes entitats esportives no estan al corrent de pagament de les quotes respecte el seus esportistes, entrenadors... Això significarà l’asfíxia econòmica de molts clubs, que a més de pagar els endarreriments de les quotes, hauran de pagar importants sancions per impagament. De moment, han començat amb aquelles entitats que tenen patrimoni propi, però estem segurs que al final, l’actuació afectarà a totes les entitats esportives catalanes.

Per altra banda, el Secretari General de l’Esport ha anunciat a les federacions esportives catalanes una reducció del 60% de la subvenció respecte anys anteriors, cosa que farà molt difícil la supervivència de moltes d’elles. Aquesta retallada insuportable, afecta també les federacions reconegudes a nivell internacional i que, per tant, tenen competicions internacionals, a les que hauran de renunciar per manca de recursos econòmics.

Des de la Sectorial d’Esports d’ERC, manifestem el nostre suport al teixit esportiu català en la seva tasca de promoció de l’activitat esportiva, d’increment de nous esportistes a tots els nivells i de promoció de l’esport de base, i demanem al Govern de Catalunya sensibilitat envers les nostres federacions per tal que puguin seguir en la seva important tasca de promoció de l’esport al nostre país.


Josep Saguer i Ricart
President de la Sectorial d’Esports
Esquerra Republicana