Justícia

Justícia, un servei públic universal

En els darrers temps el Govern del Partit Popular, amb l’excusa de la crisi econòmica, la reorganització de recursos i via projectes de reforma de lleis, pretén liquidar discretament la idea d’una Justícia com a servei públic als ciutadans substituint-la per un vedat per al guany particular de col·lectius jurídics elitistes i ideològicament afins, i d’exercici d’una política reaccionària i recentralitzadora.

Cal denunciar, en primer lloc, que un dels aspectes de la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial suposa la desaparició dels Jutjats de Pau i els Partits Judicials, substituint-los per Jutjats de primera instància amb seu única a la capital de cada província. Això implica un evident allunyament de la Justícia de molts ciutadans. A més, és una clara agressió a la vertebració territorial i a la idea de servei públic universal, que se substitueix per un model provincialista espanyol i recentralitzador, sense comptar la important pèrdua de llocs de treball públic que pot comportar. Tot plegat, dificulta encara més l’accés dels ciutadans a una Justícia ja prou col·lapsada per la via de la retallada de drets socials.

Cal denunciar també el projecte de privatització encoberta del Registre Civil mitjançant l’atribució de la seva administració i gestió per registradors i notaris. Això no suposa cap estalvi en la despesa ni cap millora en el servei al ciutadà. És, en realitat, una compensació per a uns grups reduïts i elitistes de funcionaris públics (però que dirigeixen negocis privats), ideològicament afins al Partit Popular (el mateix Mariano Rajoy és Registrador de la Propietat), que han vist notablement mermats els seus ingressos per l’esclat de la bombolla immobiliària. Així, és possible que per expedir partides de naixement, de defunció, o certificats de qualsevol mena, calgui passar per la caixa d’aquests professionals cobrant per uns serveis fins ara públics i gratuïts, duts a terme (en condicions sovint penoses i mal dotades de recursos) per 3.500 funcionaris públics a tot l’estat, altament competents i especialitzats, els llocs de treball dels quals poden estar ara en perill. És la vella tàctica de la dreta: infradotar i menystenir els serveis públics que tenen encomanats com a governants, buscant així l’excusa per posar-los en mans de col·lectius privats propers, sense cap guany tangible per als ciutadans.

És la política de desmantellament d’uns serveis públics de qualitat per a la ciutadania.


Pere Ribó i Solé
Coordinador del grup de Justícia
Comissió sectorial d'Administracions Públiques i Justícia
Esquerra Republicana