Justícia

El model territorial de Justícia, del centralisme del Govern al model de proximitat d’ERC

Malgrat ja s’ha comentat anteriorment, no volem deixar de manifestar i alertar sobre aquest fet: des de fa unes setmanes el Govern del PP, a través del seu Ministre de Justícia, ha presentat les propostes per a una revisió de la Llei Orgànica del Poder Judicial i de la Llei de demarcació i planta judicials. Amb reiterades excuses de racionalització administrativa i estalvi econòmic en temps de crisi, s’amaga una veritable involució i recentralització de l’Administració de Justícia, destacant l’eliminació dels Partits Judicials i Jutjats de Pau, així com la creació dels anomenats “Tribunals d’Instància” de capitals provincials, que absorbirien les tasques dels organismes suprimits.

Com a exemple de l’aplicació d’aquesta normativa, ens trobem que a les Illes Balears s’eliminarien els òrgans jurisdiccionals a les illes petites; menorquins, eivissencs o formenterencs, per exercir els seus drets davant un tribunal o accedir al registre Civil hauran de traslladar-se a Palma de Mallorca….
En conclusió, desprotecció de ciutadanes i ciutadans, que perdrien el dret fonamental d’accés a la tutela judicial efectiva previst a la Constitució, i un atac formal a la vertebració del territori i al servei públic de la Justícia en sí mateix.

Des d’ERC som conscients que és difícil lluitar contra unes mesures imposades per un Govern ultraliberal i centralista, recolzat, a més, per una majoria absoluta en el Congrés. Però no per això, i al contrari, amb més motiu, deixarem de proposar, en el marc del nostre estat propi, un model de proximitat, basat en la idea de servei públic de qualitat i amb la dotació humana i de material adient, i sobretot, molt relacionat amb la gent a la qual s’ha de servir, sigui quin sigui el seu àmbit territorial d’establiment.

La Justícia ha de ser quelcom a l’abast i al servei de totes les ciutadanes i ciutadans en el marc de l’estat del benestar de la República catalana.


Pere Ribó i Solé
Coordinador gel grup de Justícia
Comissió sectorial d'Administracions Públiques i Justícia