Esports

... i el voluntariat esportiu?

El passat mes de desembre el Govern de CiU va entrar al Parlament el projecte de Llei de Voluntariat que es començarà a discutir d’aquí a pocs dies. Es tracta d’un projecte de llei amb vocació de transversalitat que en el seu redactat, però, inclou el voluntariat esportiu dins del sac del voluntariat comunitari, en el que es situen les d’activitats de lleure, educatives i de formació, d’informació i assessorament, veïnals i socioculturals.

El voluntariat esportiu però té una personalitat pròpia i abasta el sector de l’esport, caracteritzat per la seva multifuncionalitat –educativa, salut pública, social, cultural i recreativa-. L’especificitat del món del lleure i de l’esport ha motivat que l’esport sigui objecte d’una competència pròpia a nivell constitucional i estatutari, competència que ha permés desenvolupar un cos legislatiu que regula les entitats esportives de manera diferenciada de la resta d’entitats privades i sense ànim de clucre.

Aquesta especificitat de l’esport, afegit a la significació que té Catalunya com a país esportiu i a la problemàtica diferenciada que presenta –veure, com exemple, la problemàtica de les inspeccions de la Seguretat Social a clubs i federacions que amenaça la viabillitat econòmica del nostre sistema esportiu- fa necessari que la nova llei reconegui plenament el voluntariat esportiu com una tipologia pròpia, que després pugui ser regulada reglamentàriament d’acord amb les necessitats.

Esquerra Republicana s’ha compromès en el Parlament en aquesta tasca de reconeixement i defensa del voluntariat esportiu com un món diferenciat i estratègic del nostre país.


Ignasi Doñate
Comissió sectorial d'Esports