Esports

L'esport, ara a Europa

Davant el repte que tenim com partit i com a país, respecte la nostra representació al Parlament europeu, ens plantegem els avantatges de ser un país independent, integrat a la Unió Europea, des de l’àmbit esportiu:
  • Podrem dissenyar les nostres polítiques esportives sense interferència de cap altre estat ni de cap “Consejo Superior de Deportes”.
  • Podrem establir el nostre model esportiu, deslligat de l’arcaic sistema espanyol; un model esportiu semblant al dels països nòrdics, tal com es va definir a la jornada que tingué lloc a la seu nacional d’ERC amb el títol: “El Model Esportiu de la República Catalana” el dijous 23 de gener d’enguany.
  • Podrem establir un model administratiu de l’esport català més àgil, eliminant la burocràcia que impera actualment.
  • Com a país independent, tindrem automàticament el reconeixement de les nostres pròpies seleccions nacionals. Els nostres esportistes, voluntàriament i sense por a sancions (com succeeix actualment), podran formar-ne part i representar Catalunya arreu del món.
  • Als Jocs Olímpics, els nostres esportistes, la nostra bandera i el nostre himne, hi participaran amb el mateix dret que la resta d’estats del món.
  • Es definirà definitivament la distinció entre voluntariat esportiu i professionals de l’esport, per evitar la indefinició actual, amb l’amenaça que representa per a la majoria de les entitats esportives.
  • El Parlament del nou estat podrà elaborar una llei de mecenatge que permeti al sector productiu del país ajudar al teixit associatiu, amb els avantatges fiscals que els correspongui.
  • Quan Catalunya sigui independent i membre de l’ONU, la afiliació internacional de les federacions catalanes serà automàtica, amb la desvinculació corresponent de les federacions espanyoles.
  • I finalment, es podrà prioritzar tot el sector esportiu pels avantatges que representa per a Catalunya i per als seus ciutadans en els aspectes de salut, formació, potenciació de valors i cohesió social.


Josep Saguer
President de la comissió sectorial d'Esports