Esports

El Govern del PP contra el sector esportiu català

Finalment, el Govern del PP ha decidit no escoltar cap de les demandes que se li han fet des del món de l’esport català, ni des del Govern de Catalunya, respecte al voluntariat esportiu, obligant així les entitats esportives a fer contractes a temps parcial i a donar d’alta a la Seguretat Social a entrenadors, col·laboradors, monitors, mantenidors i personal administratiu.

Això representa un cop molt dur per al teixit associatiu català, bona part del qual pot mantenir la seva activitat gràcies al voluntarisme dels seus col·laboradors. Si s’ha de remunerar a tothom pel treball que fa i se l’ha de donar d’alta de la SS, la majoria de les entitats esportives del país es veuran obligades a tancar portes.

Però al govern central no li interessa saber els valors que genera l’activitat esportiva en els nens i en les nenes, com són la socialització, la salut, la integració, la lluita contra l’obesitat, la prevenció del consum de substàncies tòxiques... L’únic que els interessa és recaptar més a través de la Seguretat Social, i ofegar cada vegada més el teixit associatiu esportiu de Catalunya, el més potent de l’Estat (i això els dol).

Segons el Govern, s’entenen per relació laboral, les prestacions amb quantia similar (sense especificar quin és el límit) i amb periodicitat constant. Per això en queden excloses les gratificacions per desplaçaments, quilometratge...

Actualment, el Parlament de Catalunya té en fase de tràmit la Llei de Voluntariat, dirigida principalment al voluntariat social. Per tant, caldria incloure-hi el voluntariat esportiu, de manera que amb aquesta llei d’àmbit català, es donés cobertura a aquells col·laboradors de l’esport català, que de cap manera es poden classificar com a professionals de l’esport.


Josep Saguer Ricart
President de la Sectorial d’Esports
Esquerra Republicana