Esports

Més problemes per l'esport català

El teixit associatiu esportiu català pateix des de fa temps una persecució implacable per part del govern central, representat per la majoria absoluta del PP. En són bona mostra els fets següents:

1. La llicència única esportiva a través de la Llei 15/2014 de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. ERC va proposar al Govern, durant el debat de política general, plantejar un recurs d’inconstitucionalitat per envair la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports. També es va elaborar una proposta de moció sobre el tema per tal que els nostres regidors i regidores la presentin als seus ajuntaments.
2. Les revisions de la Seguretat Social a les entitats esportives, que ha posat els clubs catalans en situació d’alerta i amb la necessitat de regular la situació dels seus col·laboradors, ja sigui a través d’un acord de voluntariat o de la contractació, encara que sigui a temps parcial.
3. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i el bon govern, que entra en vigor el dimecres 10 de desembre, i que obliga a les entitats a publicar a la seva web les subvencions rebudes.
4. La Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, que afecta a totes les entitats, també les esportives. Entra en vigor l’1 de gener, i obliga a presentar l’impost de societats el mes de juny.
5. El Pla Nacional de Comptabilitat, que també afecta a totes les entitats esportives, independentment del seu pressupost. Les entitats hauran de presentar el model 347 a l’Agencia Tributària.

És evident que l’esport català necessita urgentment que el procés que hem iniciat cap a la independència avanci el més ràpid possible, per tal de poder governar-nos amb les nostres lleis i d’acord amb les necessitats del país.


Josep Saguer i Ricart
President de la Sectorial d’Esports
Esquerra Republicana