Esports

Programa marc d'Esports a les eleccions municipals

Els articles de la Sectorial d’Esports dels mesos de febrer, març i abril aniran detallant els aspectes del programa marc de les properes eleccions municipals, per tal que la militància en tingui coneixement, i pugui donar-lo a conèixer a la ciutadania. Cada un de nosaltres pot fer campanya activa explicant les nostres propostes per la millora de l’esport dels nostres municipis.

Per donar suport al teixit esportiu, de base, formatiu

1. Simplificar i objectivar les convocatòries d’ajuts econòmics als clubs i entitats esportives en base al % de nens i nenes escolaritzats al municipi.
2. Crear consells de l'esport als municipis (o taula d’esports municipal), amb la participació de totes les entitats esportives federades, escolars i de lleure, per tal de poder definir i avaluar de manera conjunta les polítiques esportives municipals. També podria assumir aspectes comuns de totes les entitats esportives: fer compres col·lectives, buscar patrocinadors, subvencions, assessorament de gestió esportiva i administrativa,... és a dir, mancomunar la part administrativa dels clubs, una part que no aporta cap valor al club, però que és imprescindible.
3. Potenciar els clubs i les entitats esportives de base com a element vertebrador de l’estructura esportiva de la ciutat.
4. Dotar als clubs del material esportiu necessari perquè puguin implementar programes esportius de qualitat.
5. Promoure la col·laboració entre entitats esportives a nivell comarcal, especialment en zones rurals i poc poblades.
6. Crear una Oficina d’Atenció a l’esportista
7. Donar difusió i rellevància institucional a la participació dels clubs i esportistes del municipi en esdeveniments esportius internacionals de les seleccions catalanes reconegudes.


Josep Saguer
President de la comissió sectorial d'Esports
Esquerra Republicana