Moviments Socials

70 x 100 x decidir

Jordi Fexas
Jordi Fexas
Després de felicitar-nos pels bons resultats obtinguts per ERC-Catalunya Sí, la dada més rellevant d'aquestes eleccions ha estat la participació.

La radiografia del país amb un 70% de participació, és la més nítida i real que mai havíem obtingut socioelectoralment parlant. És cert que aquesta radiografia és complexa i probablement no serà fàcil la gestió del procés que, com a poble, hem iniciat. Però no és menys cert que, del 25N, també es desprèn que les bases estructurals per a tirar endavant el procés són més sòlides del que podíem pensar només fa uns anys.

Fa vint-i-cinc o trenta anys que, als que treballàvem de forma activa i explícita per la independència, ens deien despectivament que hi cabíem tots en un autobús. Avui, aquells som més, més plurals i omplim parlaments.

Si necessitàvem un mandat democràtic de la ciutadania per iniciar el camí cap a la nostra llibertat, ara les urnes ens l'han donat. La gent del nostre país ens demana que sigui compartit per totes aquelles formacions que defensen el dret a decidir el nostre futur com a poble. Les responsabilitats, doncs, també hauran de ser compartides.

El país ens ha fet confiança, la història ens contempla i el futur ens espera. La responsabilitat i el compromís són, però, en el present. A Esquerra ho tenim clar i estem disposats a compartir compromís i responsabilitat amb tots aquells que estiguin disposats a veure i actuar més enllà de les seves sigles i dels seus interessos de partit. Perquè cal i perquè volem posar-nos al servei del país, dels seus ciutadans i, especialment, d'aquells que més pateixen les dificultats que estem vivint.


Jordi Fexas
Vocal de la comisisó sectorial de Moviments Socials
movimentssocials@esquerra.org