Salut

Cap a on va la nostra sanitat?

Retallades, pagar més, cobrar menys, tot s’apuja, corrupció... Escoltant i pensant aquestes paraules ens llevem cada dia i observem també com algunes persones, aquelles que decideixen en el nostre lloc, les que es varen votar o els seus gestors, prenen decisions equivocades i sense demanar l’opinió de la gent del carrer.
L’exemple més clar és el que s’està fent amb les polítiques sanitàries que des de fa uns mesos i tant a l’estat espanyol com a Catalunya estem sent espectadors d’un desgavell total.

Un govern, sigui en època de bonança econòmica o en un moment com l’actual, a més a més de recaptar diners ha de prioritzar en què se’ls gastarà en benefici del màxim de persones. Una societat justa i equitativa vetllarà especialment per qui pateix dificultats especials i la solidaritat hauria de ser el seu primer principi.

Però sembla que les coses no són així... i es demostra amb les mesures que s’estan prenent i amb impotència veiem com algunes persones s’enriqueixen amb diners que s’haurien de destinar a la sanitat pública i mentrestant els nostres avis i els malalts crònics no podran pagar-se els medicaments. S’està jugant amb la precipitació, sense un programa clar, sense metodologia científica , cap criteri cost/benefici, ni cap proposta d’avaluació que no sigui l’econòmica.

Quant al recent Real Decreto 16/2012 impulsat per l'actual govern espanyol, la gent d’Esquerra Republicana hi estem en rotund desacord perquè constitueix una ingerència inacceptable en la política sanitària catalana, és profundament regressiu pel que fa als drets de totes les persones en matèria de salut, genera greus conflictes deontològics entre els professionals sanitaris, és una irresponsabilitat en termes de salut pública i potencia l'existència d'un doble accés als serveis de salut en funció de les condicions socials i econòmiques, provocant la creació d'un sistema de salut que tornarà a estar basat en la “beneficiència”. I les actuals polítiques del Govern de la Generalitat estan caracteritzades per la opacitat, la improvisació, la falta de model i la delegació al sector privat de les responsabilitats públiques.

Amb tot això, des d’Esquerra Republicana continuem demanant sense èxit un Pacte Nacional de Salut però ara, amb la perspectiva cada vegada més versemblant de l'assoliment de la nostra independència nacional, ens hem de refermar en l’assoliment d’un SISTEMA NACIONAL DE SALUT CATALÀ (SNSC), conceptualment universal, públic i equitatiu, gestionat des de la transparència, la suficiència financera i l'eficiència, impulsat per tots els actors, els polítics, els professionals i tota la ciutadania.

Gràcia Ferrer
Presidenta de la comissió sectorial de Salut
salut@esquerra.org