Salut

La comissió de la vergonya

El Parlament ha aprovat la creació d’una comissió d’investigació de les presumptes irregularitats en la gestió del departament de Salut a rel d’informacions publicades en diversos medis periodístics.

Si existeix un acord de no bel·ligerància en algun sector entre CiU i PSC, aquest és dóna en salut des de les transferències de les competències sanitàries l’any 1980 per la necessitat, fins l’actualitat, de compartir poder polític i possibilitat de gestió de diner públic, que han tingut CiU en l’administració de la Generalitat i el PSC en l’àmbit local durant 23 anys.

El pressupost de salut ha arribat als 10.000 milions d’euros. L’entramat forjat en la intermediació de la contractació i gestió, tot i que la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya de l’any 1990 preveu la separació de l’assegurament (CatSalut) de la provisió, ha fet possible que diverses persones, amb la connivència del govern de torn, hagin tret molt profit econòmic. Algú es pensava que els lobbys de poder polític i econòmic del nostre país deixarien passar pel seu davant tants milions d’euros sense posar-hi cullerada ?

L’actual situació de crisi posa en evidencia que com a persones i com a país tenim un llarg camí a recórrer. Hem d’incorporar al nostre ideari el que significa el be comú per sentir-nos-hi partícips, d’aquesta manera ens sentirem orgullosos del que compartim i evitarem que ningú el posi en qüestió. Malauradament això ha de formar part de la cultura col·lectiva que s’aprèn a l’escola i a casa. Els països del nord d’Europa ens porten molts anys d’avantatge.

Tan de bo la comissió parlamentària serveixi per esbrinar les irregularitats comeses i per demanar, si és el cas, les responsabilitats polítiques, econòmiques i penals dels que s’han aprofitat durant anys d’una situació privilegiada i s’han enriquit. Com a conseqüència d’aquests fets s’han retallat drets, prestacions, llocs de treball i retribucions, el que representa un atac sense precedents al sistema democràtic.

Els nostres representants parlamentaris tenen una gran oportunitat per posar llum en la gestió ineficaç, ineficient i possiblement punible que s’ha fet del nostre sistema de salut, que pot servir, un cop identificades les responsabilitats corresponents, de base del nou model nacional de salut català.


Jaume Giménez
Membre de la comissió sectorial de Salut
Esquerra Republicana