Salut

Cap a un nou sistema nacional de salut

El gran moment del canvi de paradigma en l’àmbit de la salut és a l’abast de la ciutadania de Catalunya. Esquerra té programa, un full de ruta ben trenat, reflexionat i analitzat en clau constructiva i integradora, amb l’horitzó de la Independència. Preparem el camí pel dia d’alliberament nacional, també en l’àmbit de la salut.

Esquerra proposa un programa de com hauria de ser el futur del nou sistema de salut de Catalunya, un programa que té per objectiu final guanyar qualitat de vida i millorar la salut dels nostres conciutadans, per portar-lo a terme ara i també amb vistes un cop assolim el nostre anhel. El programa parteix de la base que el sistema de salut és un element cabdal pel benestar social i per a la reducció de les desigualtats socials. El sistema sanitari és imprescindible pel reequilibri d’oportunitats entre els ciutadans.

Des de la igualtat d’accés i l’equitat, a la participació ciutadana en la presa de decisions. Un programa innovador, capdavanter als països més avançats. El programa té l’objectiu d’eradicar les bosses existents d’ineficiència en el sistema, bosses detectades i analitzades, i que són el resultat de més de trenta anys de polítiques de salut on la veu i els interessos que han prevalgut han estat els d’uns quants i sense el consens dels ciutadans ni professionals de la salut. Cal no perdre la memòria.

Ara se’ns obra la porta per reestructurar un nou sistema de salut català. Li podem donar la volta en aspectes clau, amb valors republicans i compromesos socialment. La nostra proposta vetllarà a tota hora en garantir la igualtat, l’equitat, tant d’accés com de prestació de serveis i de resultats en salut per a la població. La transparència i la responsabilitat de tots en seran els pilars del nou sistema de salut.

Volem un sistema sanitari d’excel·lència, amb unes organitzacions exemplars i amb un professionals que se sentin orgullosos de pertànyer al sistema de salut de Catalunya. El que dibuixem és un sistema sanitari obert internacionalment, equitatiu per a la ciutadania, motivador per als professionals, exemplar per a les organitzacions. Integrador i constructiu.


Gràcia Ferrer
Presidenta de la comissió sectorial de Salut
salut@esquerra.org