Drets socials

La pobresa, el primer repte de la República Catalana

El proper dia 17 d’octubre es commemora el dia internacional contra la pobresa. Durant anys, en aquest dia, molta gent pensava en l’anomenat “Tercer món”, actualment és Catalunya, la que pateix.

Les ultimes dades oficials de l’IDESCAT publicades al desembre del 2011 (corresponents al 2010) situava l’índex de pobresa a Catalunya en l’19,8%. Malauradament, en l’actualitat, la xifra previsiblement és més alta. L’afectació és transversal, incideix tant al que podríem anomenar pobresa endèmica com a persones de classes mitges, que fins fa poc temps no ens podíem imaginar que estiguessin a la cua de recollida d’aliments. Dintre de tots aquests col·lectius hem de destacar la forta incidència que té en la infància, que apareix com el col·lectiu amb índex més elevats de pobresa.

Un dels objectius prioritaris d’ERC és el de treball per aconseguir una societat cohesionada. Malauradament la realitat ens ofereix una situació molt difícil i complexa.
Si bé des de Catalunya patim una forta manca de recursos per lluitar de forma potent contra la pobresa (eines legals, recursos econòmics,etc.), tenim eines pe millorar la cohesió social a Catalunya. Una de les més importants és el treball coordinat de la Generalitat, les Administracions Locals i les entitats del Tercer Sector, a fi d’optimitzar i coordinar els recursos i implementar noves estratègies de lluita contra la pobresa.

Els àmbits a incidir contra la pobresa són molt diversos, Serveis Socials, Treball, Habitatge, Salut, Ensenyament, Cultura... En aquests àmbits, hi ha una gran urgència i exigència per fer actuacions directes per solucionar els problemes que tenen els nostres ciutadans. Aquest ha estat el compromís d’ERC, com les que hem presentat al Parlament, a fi de millorar la situació de la alimentació de les persones en risc i per crear un Pla Nacional de lluita contra la pobresa.

Jaume Forés
President de la comissió sectorial de Benestar Social
benestarsocial@esquerra.org