Drets socials

Un nou país integrador de i per a tothom

Què és una societat justa i lliure? Quina ideologia dóna prioritat a la societat plural i a l’ètica cívica?

Aquestes són, entre d’altres, algunes de les qüestions a les quals dóna resposta el programa electoral d’Esquerra Republicana per a les eleccions al parlament català.
Les polítiques socials no són deficitàries si es consideren com una inversió en allò que realment és important: les persones i la millora de la seva qualitat de vida, així com l'increment del flux econòmic.

Donada l’actual situació de crisi, pren relleu parlar de pobresa. Aquesta, no necessàriament és en exclusiva econòmica, sinó que també comporta, la pèrdua d’oportunitats, de xarxes d’interrelació, d’autonomia...

Per sortir de l’empobriment no n’hi ha prou amb l’augment de les ajudes socials. Cal una política social i econòmica, diversificada, en cooperació amb el tercer sector, encaminada a engruixir el teixit social d’entitats, i adreçada sobretot a tenir persones crítiques, innovadores i amb projectes emprenedors i solidaris per fer front comú a les situacions desfavorables.

Només una nova República Catalana, amb un règim de la seguretat social propi, pot mantenir l’excel·lència del treball de les entitats socials, pot garantir les pensions per la nostra gent gran i la integració de les persones amb discapacitat , pot avançar en la transversalitat en polítiques d’atenció integral a les famílies, pot aturar els desnonaments i augmentar el parc d’habitatges protegits...

Una societat es converteix en solidària, justa, avançada i innovadora quan els seus conciutadans/nes som lliures per decidir. L’aportació d’ERC és aquesta, la d’un nou país integrador de i per a tothom!


Glòria Matas
Secretària de la comissió sectorial de Benestar Social
benestarsocial@esquerra.org