Salut

La sanitat, un equilibri difícil

Tenim un incendi social que afecta a la sanitat catalana de devastadores conseqüències amb l'aplicació de les retallades que afecten als malalts i als treballadors del sector. Esquerra està inequívocament al costat d'aquests afectats en considerar que tot plegat respon a una injusta manera d'aplicar unes polítiques econòmiques que està desballestant el sistema públic de salut en base a unes privatitzacions com a l'Escala, el manteniment d'uns privilegis i les opacitats on es refugien certs nuclis de corrupció ja denunciats per la premsa general a Reus i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, entre d'altres.

El compromís palesat per Esquerra Republicana en el programa electoral és l'abordatge d'aquestes qüestions tant pel que fa a les implicacions de manca d'ètica com per ser anti-econòmiques. I Esquerra pretén que aquest incendi no acabi sent un infern. En aquest sentit es pronuncia contrària a les retallades des del punt que responen als incompliments espanyols dels compromisos pressupostaris que per llei ens correspon. I en el millor dels sentits, planteja mesures que contribueixen a minimitzar l'impacte d'unes retallades indiscriminades mancades de sensibilitat social que produeixen els estralls que s'han anat veient en els últims dos anys.

Des de la sectorial de Salut hem fet propostes orientades a dotar al sistema d'una eficiència que ara no té. Però també reconeixem que mesures de gran estalvi es podrien aplicar i farien innecessàries aquestes retallades:

1. El manteniment de baixes laborals de forma prolongada per incapacitat del sistema sanitari a donar solucions i que aboca a aquests malalts a les vergonyoses llistes d'espera. El cost humà i econòmic de mantenir en via morta a aquests pacients és extraordinari tant pel propi sistema com pel mateix malalt i especialment sagnant en el cas dels autònoms. No tenim competències per resoldre aquest malbaratament i és un motiu més per entendre que és urgent aconseguir-les.

2. Plantejar que els tractaments mèdics es confeccionin a les farmàcies ajustant les dosis a les necessitats de les malalties prescindint de les presentacions comercials. No té cap lògica aplicar l'euro segons la recepta que de fet depèn de la presentació comercial. A Europa tenim aquest sistema consolidat i amb bons resultats. No és cap aventura però tampoc ho podem fer de moment.

3. Es cert que sovint ens trobem amb una mala utilització dels serveis sanitaris, ja sigui per banalització del fet assistencial o per una manca d'informació. Les urgències hospitalàries són freqüentades per pacients amb patologies no greus i que no són tributàries d'exploracions sofisticades i costoses. Saturen el servei retardant l'assistència del que ho necessita alhora que produeix una despesa evitable. En aquest cas podria estar justificat aplicar algun tipus de pagament dissuasiu que corresponsabilitzi al ciutadà.

Podem doncs recolzar el procés actual que CiU des del govern impulsa per plantejar un referèndum i alhora estar al carrer fent pinya en contra de les retallades participant en totes les mobilitzacions que en aquests moments s'estan fent a molts hospitals de Catalunya.


Josep Maria Sans
Membre de la comisisó sectorial de Salut
salut@esquerra.org