Benestar Social

Pacte per la Llibertat i Benestar Social

La firma del Pacte per la llibertat entre CiU i ERC, és el full de ruta per la Transició Nacional.  Aquest procés, com no ens cansarem de repetir des d’ERC, va unit a millorar la cohesió social. Independència i Justícia social són dos fites que van unides.

En el Pacte per la Llibertat, conscients de la greu situació social que viu Catalunya, hem incorporat articles que incideixen directament en la situació que pateixen milers de catalans. Aquestes són, en gran mesura, les propostes realitzades en el programa electoral, on ja insidíem en una sèrie de mesures d'actuació urgent.

El pacte inclou en el seu annex 2, l’apartat de “Mesures per garantir i enfortir la cohesió social i els serveis públics”.  En aquest s’han incorporat articles directament relacionats amb la lluita conta la pobresa i per la inclusió social:
 • Pacte Nacional contra la Pobresa i l'Exclusió Social.
 • Potenciar la mediació entre entitats financeres i famílies en els processos de desnonaments.
 • Llei de reforma de la renda mínima d'inserció
 • Garantir l'estabilitat de les entitats del Tercer Sector Social.
 • Incidència en aspectes d’infància i família.
 • Pla de suport a la família
 • Pacte per la infància a Catalunya
 • En problemàtiques greus d’inclusió com són:.
 • Centres especials de treball i inserció laboral de persones discapacitades.
 • Millora de la situació de persones en nivells de dependència:
 • Llei catalana de promoció de l'autonomia personal.

La implementació d’aquetes mesures, ha de ajudar a la millorar la situació dels nostres ciutadans, especialment aquells que estan en situacions de risc.


Jaume Forés
President de la comissió sectorial de Benestar Socialo