Benestar Social

Pobresa i distribució d’aliments

La nostra societat ha de poder cobrir les necessitats bàsiques dels seus ciutadans. Entre aquestes necessitats bàsiques es troben les alimentàries.
Aquesta primavera passada el grup Parlamentari d’ERC, va presentar una sèrie de preguntes i moció encaminades a optimitzar la recollida i la distribució d’aliments. Aquesta moció va ser aprovada.

Derivat d’aqueta moció i del “Document de Lluita contra la pobresa i per la Inclusió Social a Catalunya” com Acord de Govern, s’ha iniciat el treball per la millora de la cobertura alimentària. Aquest treball el realitza en grup els diferents Departaments de la Generalitat implicats, organitzacions municipalistes, ONGs que recullen i reparteixen aliments, organitzacions productores d’aliments i empreses distribuïdores d’aliments.

L’objectiu és incrementar la recollida d’aliments, especialment aconseguir donacions estables per part de les grans distribuïdores als Bancs d’aliments, Creu Roja i Càritas. Aquestes donacions hem d’intentar que cada cop s’atansin més a la piràmide alimentària.

S’ha de treballar per que cada vegada més es pugui accedir a la donació d’aliments frescos, amb major càrrega alimentària, així com aliments congelats.

Pel que respecta a la distribució d’aliments, són moltes les entitats que reparteixen aliments a Catalunya. Les seves petites dimensions en ocasions, fa que no puguin conservar tots els aliments de forma adequada o que la seva organització en la distribució pugui ser molt millorable. Per aquest motiu, les administracions públiques han de garantir que les entitats que reparteixen els aliments ho facin amb garanties d’una bona organització, amb garanties sanitàries i de forma digne.

Hem de garantir que la distribució d’aliments es faci de forma justa i seguint criteris professionals. Per garantir aquesta justa distribució els Serveis Socials Bàsics han de tenir un paper determinant en l’assignació dels usuaris.

Malgrat tot l'esmentat, el gran objectiu de la distribució alimentària a Catalunya és que un dia no sigui necessària fer-la. Aquest és l’objectiu que mai hem de perdre en el treball per una societat més justa.


Jaume Forés
President de la comissió sectorial de Benestar Social