Benestar Social

El Pacte per la Infància a Catalunya entra en la seva fase decisiva

Desprès de la fase de redacció del text base i de la primera ronda de compareixences de les entitats del sector, al Parlament de Catalunya, el procés de redactat del text del “Pacte per la infància a Catalunya” entra en la segona fase. Aquesta constarà d’una segona ronda de compareixences de les entitats al Parlament i el procés de consens del text per part dels grups parlamentaris.

El Pacte per la Infància a Catalunya ha de ser el marc de les grans línies de present i de futur, en els propers anys al nostre país. En ell es pretenen orientar politiques d’infància integrals. Aquest procés ha comptat amb una forta base tècnica, l'aportació de les entitats més significatives del sector i la definitiva orientació per part dels grups parlamentaris. Des d’Esquerra marquem un marc previ, la Convenció dels Drets dels Infants de Nacions Unides del 1989 i la normativa europea al respecte. El concepte base és considerar als nens i nenes i als adolescents, com ciutadans amb Drets i Deures.

Aquest marc ha de comportar un treball a curt, mig i llarg termini de forma transversal que impliqui tant als difents departaments de la Generalitat da Catalunya competents en els aspectes d’infància com a les entitats de la societat.

Uns dels objectius prioritaris per Esquerra en aquest Pacte és el foment de la participació de l’infància i l’adolescència en els processos socials. Aquest ha de comportar la creació del Consell Nacional de la Infància i els seus corresponents Consells Locals. Les conclusions d’aquest Consells han de tenir translació als òrgans corresponents per que siguin presos en consideració.

Dintre d’aquesta línea d’apoderament dels més joves, hem de tenir present l’ inici del debat respecte l'edat de vot i la possibilitat de que aquest sigui als 16 anys.


Jaume Forés
President de la comissió sectorial de Benestar Social
Esquerra Republicana