Benestar Social

Pobresa energètica

Una de les moltes cares de la pobresa, es la que es pateix per insuficiències energètiques.

Com la immensa majoria de termes nous, existeixen poques definicions. La més treballada és la que s’utilitza majoritàriament a la Gran Bretanya: “Pobresa energètica, la pateixen aquelles unitats familiars que destinen més d'un 10% dels seus ingressos a despesa energètica. Incloent els equips domèstics, per satisfer un nivell tèrmic adequat a la llar”.

Com quantifiquem les conseqüències de la pobresa energètica? Els estudis més acurats son els britànics que quantifiquen en un 10% l'increment de mortalitat hivernal a la pobresa energètica. Generalitzant les dades britàniques, aquest xifra a Catalunya representaria més de 300 persones.

Catalunya té unes característiques meteorològiques força diferenciades de les britàniques i que condicionen de forma diferent la insuficiència energètica. No solament tenim situacions problemàtiques derivades de les temperatures hivernals, sinó que a més, patim els cops de calors de l’estiu. Per ser curosos en l’estudi, no podem generalitzar les xifres britàniques amb les catalanes. Malgrat que apunten un aspecte innovador a tenir molt present en l’abordatge de la lluita contra la pobresa.

La Taula del Tercer Sector, el passat mes de febrer, va reclamar la necessitat d’abordar la pobresa energètica per identificar les morts atribuïbles a aquest fenomen. Per aquest motiu, en el Ple del Parlament de Catalunya del dia 13 d’abril, el diputat Pere Bosch , va presentar una Moció en la que per primera vegada es recollia la necessitat de “Promoure de forma immediata, les modificacions normatives i/o legislatives necessàries per tal que les empreses subministradores d’energia i aigua potable no puguin interrompre el subministrament a causa d’impagament sense disposar d’un informe dels Serveis Socials bàsics”. Igualment, la diputada Agnès Rossinyol en les seves intervencions sobre infància, a la Comissió d’Infància del Parlament, s’ha referit en diverses ocasions a la necessitat de tenir present la pobresa energètica, en allò que afecta als menors.

Aquestes propostes, tenen com objectiu, garantir els mínims de confort i salut als ciutadans, en allò que es deriva de les situacions de subministraments d’energia i aigua.


Jaume Forés
President de la comissió sectorial de Benestar Social
benestarsocial@esquerra.org