Benestar Social

Renda Mínima d’Inserció / Renda Garantida de Ciutadania

Un dels grans temes en política social que Catalunya té sobre la taula en aquest moments és el de la reforma de la Renda Mínima d’Inserció o Renda Mínima de Ciutadania. Tots som conscients de la dramàtica situació que es va produir en la gestió de la PIRMI , ara fa dos estius. Aquest fet va afegir majors dificultats en la gestió i incerteses en la seva aplicació en una situació de greu crisi econòmica. Recordem que a Catalunya més de 23.000 famílies viuen de la RMI.

Fa poques setmanes a entrat al Parlament la ILP sobre la Renda Garantida de Ciutadania. Gràcies al posicionament d’ERC, aquesta s’ha admès a tràmit.
Tots som conscients que l’actual Renda Mínima ja te més de 20 anys de vigència. Les característiques de la societat catalana quan es va dissenyar eren molt diferents de les actuals, així com, des de la vesant tècnica, l’aplicació de les polítiques socials es força diferent.

En aquest moments necessitem un canvi profund en el concepte i la gestió, en la cobertura de les persones susceptibles de rebre aquesta tipologia de prestacions.
Tenim clar que hem d’aplicar els valors republicans a la nova norma, igualtat, solidaritat, al mateix temps que el ciutadà ha de revertir el bé que se li dóna a la societat en la seva implicació.

Som conscients que en l’actualitat gran part de les persones susceptibles d’aquesta prestació és el que podríem anomenar “Nova pobresa”. Gran part d’aquesta té un alt nivell d'ocupabilitat, per aquest motiu entenem que la porta d’accés a aquestes prestacions podria ser les OTG, en les quals es podrien dissenyar itineraris personalitzats per afavorir el retorn a la vida laboral. Igualment entenem que un percentatge significatiu, malauradament, no tindrà ocupabilitat degut a les seves característiques. Aquest ha de ser derivat als Serveis Socials a fi realitzar la cobertura personalitzada i afavorir el manteniment o millora de la seva socialització.


Jaume Forés
President de la comissió sectorial de Benestar Social
Esquerra Republicana