Benestar Social

Serveis Socials i Ètica Pública

En els darrers anys ha sorgit amb força l'aplicació d’ètica pública a la gestió de l’Administració Pública.

L’OCDE , ja en el seu informe “L’ètica en el servei públic: política i temes actuals” (1997), indicava que per assolir unes administracions públiques fonamentades en l’ètica i els valors, s’havia de tenir compromís i lideratge polític, instaurar codis de conducta, realitzar educació i formació en valors, crear un marc legal de referents ètics, així com organismes que ho supervisin.

Posteriorment el Tractat de Niça de la Unió Europea (2000), indica que “tot ciutadà te dret a una bona administració ”.

La societat occidental actual demana a les administracions publiques eficàcia, eficiència, transparència i participació. A més, en aquells treballadors públics que incideixen directament amb les persones, han de tenir una especial cura amb els elements relacionats amb el respecte i molt en especial el respecte a la diferencia com un element fonamental.

En els darrers anys, la Generalitat de Catalunya, així com diferents ajuntaments han creat Codis Ètics i elements relacionats amb l’Ètica Pública (mesures de transparència i de participació). Ja comença a ser habitual trobar Codis Ètics, en determinats Serveis Socials (residencies gent gran, discapacitats, etc.), amb col·lectius professionals (Psicòlegs, Educadors Socials, Treballadors Socials, etc.).

És evident que les persones que treballen en atenció a les persones han de tenir una especial cura dels conceptes ètics i dels valors. No solament hem de tenir bones normes i codis ètics, si no i més important encara, aquests conceptes han de comportar pautes de comportament ètic i assumits personalment.

Aquests conceptes han de ser un dels fonaments i garantia en les polítiques socials de la futura Administració Publica catalana.

L’administració publica catalana ha de ser un exemple d’eficàcia, eficiència, transparència i participació i molt especialment en aquells servidors públics que treballen per millorar la cohesió social del nostre país.

Jaume Forés
President de la comissió sectorial de Benestar Social