Salut

Parlem de salut mental

Gràcia Ferrer
Gràcia Ferrer
Una bona salut mental permet als individus realitzar-se, superar les tensions normals de la vida, treballar de manera productiva i contribuir a la vida de la seva comunitat.
No tan sols importen els factors individuals, com ara la capacitat de controlar els seus pensaments, emocions, comportament i relacions amb els altres, sinó també els aspectes socials, econòmics, culturals, polítics i ambientals, entre els quals parlem del benestar, el nivell de vida, les condicions de treball i el suport social ofert per la comunitat.

Els conflictes i les adversitats en la primera infància és un dels més importants factors de risc per als trastorns mentals i el 75% de les malalties mentals es generen entre els 12 i els 25 anys. Els trastorns mentals, els neurològics i l’abús d’alcohol i altres substàncies representa el 13% de la despesa en salut. Les persones amb trastorns mentals tenen una major taxa d’invalidesa i de mortalitat que la població general, concretament les persones amb depressió major i l'esquizofrènia tenen el 40 60% més de probabilitats que la població general de morir prematurament. El suïcidi és la segona causa de mort en la gent jove.

Els trastorns mentals generen exclusió social, un terç de les persones sense sostre pateixen trastorns psíquics greus.

Seguint el Pla d’Acció Global per la Salut Mental de l’Organització Mundial de la Salut (2013-2010) http://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/en/index.html s’aconsellen polítiques per promoure el benestar mental, prevenir els trastorns mentals, millorar els serveis d’atenció, augmentar les possibilitats de recuperació, promoure els drets humans i reduir la mortalitat, morbiditat i discapacitat en les persones amb trastorns mentals.

Per tot això l’enfoc ha de ser multisectorial, integral i coordinat que requereix una associació de diversos sectors públics com la salut, l’acció social, l'educació, l'ocupació, la justícia, l'habitatge i també el sector privat.

El nivell de desenvolupament de les polítiques de prevenció, promoció i d’atenció sanitària i social en el nostre país no assoleixen el nivell desitjat i necessari, hi han grans diferencies en l’equitat en l’accés als tractaments, escassa prevenció, l’estigma està molt present i els malalts mentals tenen grans obstacles per assolir un nivell digne d’autonomia i d’integració social, amb dificultats per tenir un habitatge i un treball.

Volem un canvi general, transversal i de manera global a tot el país. No ens podem quedar en projectes i plans que es fan des de l’administració, ni en multitud de programes tan diferents segons els equips, hospitals, territoris...

Però no s’aconseguirà si no hi ha una implicació de tots els actors, amb un bon coneixement de la realitat de la problemàtica i una planificació que tingui una voluntat real de transformació.


Gràcia Ferrer i Codinachs
Presidenta de la sectorial de Salut