Salut

Hospital de Berga, present i futur

Actualment l’entitat gestora de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga és un organisme autònom municipal que es denomina Fundació Benèfica de l’Hospital Sant Bernabé, tot i el nom de Fundació, és un ens autònom depenent de l’Ajuntament de Berga.

Al juny del 2013 el Patronat Municipal de l’Hospital va decidir canviar la naturalesa jurídica de l’ens municipal per una fundació privada perquè “presenta evidents punts de feblesa en quant al sistema de gestió i eficiència”, i va presentar els seus estatuts per tal de que els membres del Patronat fessin al·legacions, tot i que al febrer del 2013 el Govern Espanyol va aprovar l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL) que va entrar en vigor com a Llei 27/2013 el passat 31 de desembre de 2013.

El principal motiu del canvi de naturalesa jurídica de l’ens municipal no era altre que el seu dèficit no computés en el pressupost de l’Ajuntament. Sembla que la Ley 27/2013 pot impedir que l’Ajuntament faci cap consorci però possibilita que l’actual Patronat pugui desfer-se del problema que li suposa la gestió de l’Hospital i, per tant, l’escenari de futur pot ser un altre i passar de ser un problema administratiu a un de viabilitat.

Esquerra està present en la Plataforma en defensa de la sanitat pública del Berguedà fent propostes perquè la gestió de l'hospital continuï en mans de les institucions i entitats berguedanes, perquè es salvaguardin els llocs de treball i per tal de poder garantir la projecció de futur de l’hospital com a centre de referència comarcal.


Jaume Giménez
Membre de la comissió sectorial de Salut