Benestar Social

L’Acció Cívica, eix de les polítiques de Benestar Social

Un dels eixos fonamentals de les polítiques de Benestar és l’Acció Cívica. D’ aquestes polítiques deriven funcions que recauen tant en les actuacions, planificació, manteniment i control dels centres i equipaments cívics i les Oficines de Benestar Social.

Conscients del paper de cohesió social que realitzen la Xarxa de Centres Cívics (XCC), així com la transmissió de coneixements i valors que comporta, es fa necessari el seu manteniment i creixement qualitatiu, especialment en aquells barris o zones deprimides i a comunitats i col·lectius amb problemàtiques socials específiques. En aquest punt hem de destacar el paper que han de jugar els Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) i els punts OMNIA.

En aquest moments de forta crisi i d’evolució nacional, cal replantejar el rol de la XCC, a fi de que s’adaptin plenament a la situació del país i serveixin per cohesionar plenament el país.

Una missió especifica de l’Acció Cívica és donar suport a les nombroses entitats existents a Catalunya. Aquestes funcions són vitals pel manteniment i posterior creixement qualitatiu del nostre molt important teixit associatiu. Aquestes entitats s’articulen, majoritàriament , a partir del voluntariat. En aquest l’Acció Cívica ha de realitzar el seu foment, dinamització, suport i formació.

En els darrers temps la nostra societat parla molt de civisme i de valors. Aquests dos aspectes, pel que respecta a la seva observació i incidència política, estan lligats a l’Acció Social. Per si sols, el civisme i els valors, emmarquen una part important de les característiques d’un País i són elements de la seva Acció Cívica. Per aquest motiu han de ser observats i treballats minuciosament a fi de desenvolupar una forta carrega cívica i valors positius arrelats.


Jaume Forés i Llasat.
President de la comissió sectorial de Benestar Social