Benestar Social

Resolucions aprovades al Ple del Parlament contra la Pobresa

Els passats dies 12 i 13 de març es va realitzar el Ple de la pobresa al Parlament de Catalunya.

Aquest ha servit per visualitzar i conscienciar sobre un els principals problemes de Catalunya, en aquest moments, la pobresa.

És evident que malgrat les accions que realitzen tant les administracions públiques com les entitats, la pobresa a Catalunya no parar de créixer, en l’actualitat la Taxa Aroppe de pobresa ja afecta a més d’un 28% de la població.

Alguns mitjans de comunicació i entitats han transmès que en aquest Ple s’ha avançat poc, possiblement. Si bé hem aconseguit 35 resolucions de lluita contra la pobresa, les quals la grans majoria consensuades amb Esquerra Republicana. Al nostre entendre s’hagués pogut anar més lluny, però l’actual correlació de forces és la que és.

Entre les resolucions aprovades podem destacar:
  • Garantir que les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tinguin el dret a accedir a un renda garantida de ciutadania que els garanteixi els mínims de vida digna .
  • Crear un Fons social d’habitatge, provinent d’entitats financeres intervingudes i la SEREB per tal de destinar-los a lloguer social.
  • Implantar un sistema de solució arbitral per les famílies de risc de desnonament.
  • Ampliar la treva enegètica , fins el 31 de desembre amb línies de suport econòmic per a les persones que no arribin a l’1,5 de la renda de suficiència de Catalunya.
  • Desenvolupar un programa d’urgència per a infants en circumstancies que poden arribar a causar malnutrició.
  • Garantir la cobertura del 100% del cost del menjador escolar en tots els casos de pobresa extrema.
  • Promoure l’obertura de centres oberts en període de vacances a fi de garantir les necessitats bàsiques d'alimentació dels infants.
  • Pacte de lluita contra la pobresa de major durada , un mínim de 4 anys, acompanyat amb pressupost.
Des d’Esquerra Republicana volem uns objectius ambiciosos per solucionar els problemes reals de la gent. Som conscients que els pressupostos de la Generalitat estan al límit per l’espoli que patim, però al mateix temps entenem que hi ha necessitats humanes que són prioritàries.

Des del nostre grup parlamentari amb el suport de la sectorial de Benestar Social, es considera que hem estat els que hem impulsat de forma clara i innovadora les propostes de lluita contra la pobresa a Catalunya.

En els darrers anys hem realitzat propostes per minimitzar la pobresa a Catalunya que posteriorment s’han dut a terme com la Taula de distribució solidaria d’aliments, accions per la lluita contra la pobresa energètica i la proposta del Pacte Nacional de lluita contra la pobresa.


Jaume Forés
President de la comissió sectorial de Benestar Social