Salut

La creació d'un Ens Públic de Salut a Lleida

El passat 25 de febrer, el Conseller Boi Ruiz va anunciar la creació d’ un nou Ens Públic de Salut per la Regió Sanitària a Lleida.

Aquest ens públic, la naturalesa jurídica del qual a dia d'avui continua essent una incògnita, seria dissenyat i creat en els sis mesos vinents fusionant l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) de l’ ICS, el Santa Maria de GSS, les primàries de l’ ICS i GSS, l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida i l'Hospital del Pallars. Aquesta notícia, tot i que molts serveis funcionen de fa anys conjuntament, ha creat malestar entre els representants sindicals i part de la població.

La diputada Vergés, el diputat Cosconera i membres de la sectorial i del territori, vàrem reunir-nos amb la junta de personal dels dos hospitals, el director-gerent dels dos centres (que fa un parell d'anys que és la mateixa persona) i amb el director de serveis territorials de salut i el delegat del govern de la Generalitat.

El fet de no posicionar-nos vers cap ni a favor ni en contra, dues posicions totalment confrontades, fins que no tinguéssim coneixement concret de quines eres les intencions i les condicions per establir el nou ens, va deixar el nostre partit en mig del camp de batalla rebent cops per tot i sent utilitzats com a arma llancívola.

Per un costat el personal que ha estat informat (una minoria) sembla que acceptarien de bon grat una racionalització de la superposició i redundància dels serveis creant pols més potents de coneixement i serveis més adequats a les necessitats de Lleida. I l'estructura de l'ICS, militaritzada i hereva del franquisme, ha de ser superada; el que no és clar quin és el millor sistema per fer-ho.

Des del govern ens han donat garanties de dues premisses bàsiques i infranquejables: la gestió i titularitat ha de ser 100% pública i que el pressupost ha de ser gestionat des del territori.

Des d'ERC hem fet diferents propostes com el desplegament del Consell de Participació Territorial de Salut i una comissió específica de seguiment, informant els agents implicats i raonar les diferents opcions de l'ens. Ens preocupa especialment els mecanismes de transparència per evitar casos precedents i en aquest sentit serem inflexibles.

Des de la sectorial, el grup parlamentari i ERC a Lleida continuarem amatents, escoltant a tothom i col·laborant per millorar la salut dels ciutadans, raó primera i última de la funció d'un sistema de salut.


Jordi Cortada. Doctor en Infermeria. Lleida
Comissió sectorial de Salut