Benestar Social

Les politiques socials a Europa

El context social a Europa no res a veure en el que ens trobàvem ara fa 5 anys. En aquells moment començava la crisi que no es preveia que tingues ni la durada ni la gravetat que ha tingut com a tingut. Avui en dia Europa, especialment l’Europa del sud, està immersa en una situació on es estan en perill l’estat del benestar i la garantia dels drets socials recollits en la Carta de Drets Fonamentals.

És a Europa on es decideixen les gran línies de les politiques socioeconòmiqes, i des de on poden redreçar actuacions que condueixin a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Davant d’aquesta situació, Esquerra Republicana, proposa en el seu programa electoral, un Pacte europeu de Benestar i Cohesió social i potenciar la redistribució per a la cohesió, la inclusió i el Desenvolupament.

L’estratègia 20/20, és una excel·lent base per lluitar contra la desigualtat. A partir de ella hem de fixar com objectius:
  • Reduir en 20 milions el nombre de persones en risc de pobresa i exclusió social
  • Dur a terme una estratègia global per combatre la pobresa i les desigualtats socials, basada en l’accés a drets, recursos i serveis, i amb plans específics en àmbits com el de la infància, la gent gran i les persones amb discapacitat, la inclusió dels immigrants o el dret a l’habitatge.
  • Impulsar un Pacte d’inclusió social i l’eradicació de la pobresa, amb les mesures i la calenderització pressupostades i que es fixi com a horitzó l’eradicació de la pobresa en l’àmbit de la UE.
  • Implementar gradualment en l’àmbit europeu un redistribució progressiva de la riquesa mitjançant una renda bàsica universal en funció dels criteris de cost de la vida i el nivell de renda dels estats membres.
  • Incrementar en 1 milió d’euros (de 3.500 a 4.500 MEUR) el pressupost destinat al Fons Social Europeu, en l’apartat de distribució d’aliments a les persones més desafavorides.
  • Aquestes i la restes de mesures que ha d’impelemntar l’UE, han de tenir present que en el període transitori o previ a la independència de Catalunya, el Govern de la Generalitat serà el ens competent per estructurar i aplicar els programes socials europeus.

Jaume Forés
President de la comissió sectorial de Benestar Social