Benestar Social

La llei del Voluntariat

Catalunya mai ha tingut una llei del Voluntariat. El primer debat precisament és aquest, fa falta una llei del voluntariat? Sí, fa falta una llei que enmarqui l’acció del voluntariat i el seu entorn social.

Ja al 2009 , el Govern d'Esquerres va impulsar una llei de voluntariat (responsabilitat d’Esquerra Republicana en aquesta matèria), la qual no va finalitzar el seu procés al finalitzar la legislatura.

No hem d’oblidar que Catalunya, és una de les nacions d’Europa amb un major nombre d’entitats per habitant i amb més de 600.000 voluntaris.

En aquest moment, el Govern a presentat al Parlament un projecte de llei de voluntariat.

Aquest és un document obert que Esquerra està treballant conjuntament amb les entitats més significatives de Catalunya, en temàtica de voluntariat.

Aquest genera importants interrogants com:
  • Els Ajuntaments han de tenir voluntaris per les seves activitats?
  • S’ha de reconèixer el voluntariat com a crèdits universitaris o en oposicions?
  • Els voluntaris que col·laboren en activitats esportives, han de tenir una categoria pròpia?
  • Hem d’aprofitar la llei per incorporar aspectes d’agilitat en la comunicació entre les entitats i la Generalitat?
Així com altres aspectes que s’han de millorar com:
  • Potenciar la formació i la promoció del voluntariat, més enllà dels nivells actuals.
  • Recuperar la projecció internacional del voluntariat català, com a font d’intercanvi de coneixements i experiència i com a eina de diplomàcia pública.
  • S’han de fixar un límits clars entre voluntariat i pràctica laboral.
Volem que aquest debat sigui àmpliament obert i consensuat entre els diferents agents del voluntariat a Catalunya.

Esquerra des de fa setmanes s’està reunint amb entitats, escotant-les i unint les seves propostes a l'experiència de govern en àmbits de voluntariat que tenim a govern, a fi de generar una proposta de millora que posi la futura llei del Voluntariat de Catalunya al nivell que mereix una nació con la nostra amb llarga trajectòria en el món associatiu.


Jaume Forés
President de la comissió sectorial de Benestar Social
Esquerra Republicana