Salut

La importància del sector Salut i de la recerca biomèdica en el nostre futur Estat

És sabut per tothom, i reconegut internacionalment que el nostre sistema sanitari, tot i a pesar de les recents, continues e insistents retallades, és d’ una altíssima qualitat, contrastada per indicadors inqüestionables.

És conegut també que la partida pressupostària referent a la Sanitat, per part del Govern de la Generalitat, correspon gairebé el 40% del total.
En alguns sectors, sobretot en els econòmics, o més aviat sectors amb visions economicistes, es tendeix a veure la Sanitat com un factor de despesa...per tant, despesa excessiva per a les visions més neo-liberals i retallable, en conseqüència, en temps de crisi...

El que cal veure, es que , darrera del nostre-fins ara- excel·lent Sistema de Salut ( pel que fa a la seva qualitat, i naturalment molt millorable en la seva gestió, mode organitzatiu, de governanza, eficiència i transparència), és l’ extraordinari valor en coneixement que rau en la recerca i en la pràctica clínica del nostres Centres de Recerca Biomèdica, ben definits en la xarxa CERCA, i en els nostres Centres Hospitalaris acompanyats de la xarxa d’ atenció primària. En tots ells, actualment, s’hi desenvolupen projectes de Recerca i de Innovació de rellevància internacional.

Només algunes dades: Les publicacions catalanes indexades, representen un 2% del total mundial!, gairebé un 8% del total d’ Europa i el 30% de l’ Estat Espanyol...
Aquest fet, en realitat , no és pas per casualitat....l’ esforç del nostre País en el suport ala Recerca i desenvolupament, que es va impulsar – no ho oblidem!- quan ERC estàvem a Govern, és en relació al PIB, de l’ ordre del 1.68%, mentre que a l’ Estat Espanyol ( mitjana!), és del 1.35%. Europa de mitjana està al 1.84%, i la fita general per a l’ Europa al 2020, estaria al 3%.

Tanmateix, tot i tenir uns bons resultats en la recerca biomèdica, tenim també uns mals resultats pel que fa a la valorització socioeconòmica d’ aquesta recerca.....
Es a dir, mals resultats en el que s’ anomena transferència de coneixement cap al mercat.
Això és el que ens diferència en definitiva de Estats com ara Massachussets o Israel , sense anar més lluny, on aquest retor econòmic rellevant permet un finançament gairebé complert de les seves polítiques de recerca i d’ atracció i creació d’ empreses de valor afegit.

A Catalunya, aquest diagnòstic ja està fet, i ara el que cal, és desenvolupar estratègies, com a País, amb estructures d’ Estat, per tal de situar plataformes de serveis tecnològics al costat de la recerca, com a pont cap a la industria.

Es a dir: el gran coneixement acumulat en el nostre Sector Salut, en els centres de Recerca, en les fundacions dels hospitals, la gran qualitat desenvolupada pels nostres professionals que innoven constantment – a vegades sense saber-ho-, té un valor incalculable! ...O calculable!. El que cal, és connectar el sector salut al desenvolupament econòmic, a l’ atracció de talent, a la creació d’ empreses i a la creació de valor.

Aquesta es la nostre matèria primera!. No és ni el petroli ni el carbó...és el coneixement!, i que a casa nostre, en més del 50% està al sector Biomèdic!
Si volem un Estat, - que el volem!-, cal que sigui sostenible, i per això cal desenvolupar estratègies en clau estructura d’ Estat per tal de posar en valor el Sector Salut!
I això, depèn només de nosaltres


Manel Balcells i Díaz
Sectorial de Salut ERC
Membre del CASost ( Consell assessor per al desenvolupament sostenible del sistema sanitari)