Benestar Social

Els beneficis de la independència en Benestar Social

Quantes vegades hem dit que si volem la independència és, entre altres coses, per tenir un país millor i que els nostres ciutadans i ciutadanes tinguin més qualitat de vida.
Però som prou conscients de quins elements concrets podem millorar?

L’eix central és aconseguir unes polítiques de benestar adreçades al conjunt de la societat, “Drets de tercera generació” per les classes mitjanes. Centrant-nos especialment en millorar la situació d’aquells que viuen en pitjor condicions. El nou Estat haurà de garantir la qualitat de vida de la ciutadania i que tothom tingui garantida una prestació per viure dignament i fer efectius els seus drets socials.

El fet de disposar de la totalitat de la recaptació realitzada a Catalunya ens permetrà atansar-se a la mitjana de la Unió Europea en despesa pública de finalitats socials.

Aplicar les normes del Parlament de Catalunya sobre el dret a l'habitatge i dació en pagament i augmentar el parc d’habitatges de protecció social per tal que les famílies puguin tenir un lloc per viure.

L'increment en la disponibilitat pressupostària de la Generalitat comportarà l'increment de recursos socials als ens locals, com a prestadors de la primera línia de serveis socials.
Els darrers 10 anys, el promig de l’IRPF que a retornat a Catalunya destinat a les entitats del tercer sector ha estat d’un 45%. Amb una hisenda pròpia la totalitat es quedarà a Catalunya.

Les pensions es calcularien en funció de l’IRPF català i amb la bossa del treballadors de Catalunya. Aquest fet comporta un nivell de prestació més elevat que l’actual al ser superior l’IPC de Catralunya, així com una major seguretat en la prestació.

Les ajudes econòmiques a les famílies amb infants i adolescents a càrrec s’han d’aplicar de forma simlar a les que s’apliquen a la majoria de l’Europa occidental, ja que són una de les millors formes d’erradicar la pobresa.

Els recursos destinats a la Dependència serien pròpies i no dependríem del retorn que fa Espanya dels diners que paguem. Com a Estat social, la República Catalana ha de garantir el dret de les persones dependents a ser ateses.

Aquestes són tan sols són algunes de les avantatges en Benestar Social que pot comportar la independència de Catalunya.


Jaume Forés
President de la comissió sectorial de Benestar Social
Esquerra Republicana