Salut

L'èbola i el dèspota impassible

El dèspota deixa anar una rialleta de suficiència i de commiseració condescendent per les víctimes de la seva insensibilitat i, tot seguit, aclareix que el metge que es queixava de l'uniforme curt era massa alt. La infermera, contaminada d'Ebola, havia estat negligent a l'hora de llevar-se el vestit aïllant i que el problema que a ell el preocupa, realment, són els periodistes, que acosten massa els micròfons a la boca dels sanitaris quan, en sortir de la zona perillosa de contacte amb els malalts, fan declaracions en contra de la seva política.

El dèspota menysprea les víctimes de la seva incompetència perquè ell és metge i té la vida resolta. Els altres,els que no poden gaudir del seu nivell, són material de segona. Amb aquest classisme cavernari ell se sent molt satisfet. Quan li ve el primer deliri al cervellet egoista – que la infermera va mentir en informar sobre les incidències de la contaminació- el fa públic amb una contundència intransigent; la seva opinió val tant com una anàlisi de sang, ve a dir.

Agombolat en la seva torre d'ivori no té en consideració que, si no hi ha vestits protectors de la mida d'un metge alt, s'ha d'enviar un metge més baix o comprar talles més grosses. Que llevar-se un vestit contaminat no és tan senzill com despullar-se d'una camisa de seda que ell, amb la vida resolta, es pot permetre. Tampoc no li interessa entendre que si un metge, que ha sortit de l'hospital, està en risc d'haver patit contaminació, la culpa és de qui no n'ha impedit la sortida sense garanties de seguretat, no de la gent que s'hi acosta a demanar informació.

Però, pel dèspota, el pecat més gran no és cap d'aquests. El més gran és el que ha comès la pobre auxiliar, a qui ningú va instruir a bastament per impedir que es contaminàs d'una malaltia letal. Ella ha desbaratat la falsa imatge autocomplaent que, al llarg de tota una vida de mentides, s'ha fet, ell mateix, de la seva persona insignificant.


Amador Calafat Albertí
Esquerra Republicana - Mallorca