Salut

Salut, una nova transició

La Constitució espanyola del 1978 va convertir l’estat autocràtic del règim franquista en un de democràtic i social de dret, convertint al ciutadà administrat i pendent dels dictats de l’Administració, en un ciutadà titular de drets.

Des d’aquell moment fins l’inici de l’actual crisi econòmica i política, els ciutadans hem anat assumint i normalitzant les llibertats democràtiques, i hem passat d’ésser un agent passiu a tenir un paper actiu amb capacitat per avaluar i exigir als serveis públics, entre ells la sanitat i la salut, que responguin a les nostres expectatives.

Ara estem en un moment amb una participació de guinyol dels professionals i dels ciutadans en la pressa de decisions de salut. Amb dificultats de finançament, retallades de drets, prestacions i retribucions. Amb professionals desmotivats i amb pèrdues de llocs de treball. Amb canvis demogràfics i epidemiològics, canvis en el perfil de l’usuari, canvis polítics, etc...que fan que els professionals i les organitzacions sanitàries tinguem l’obligació, malgrat tot, d’adaptar-nos-hi per oferir als ciutadans una atenció de la màxima qualitat possible.
En aquests moments els professionals de la salut transitem des d’un model on el paper del pacient és, encara, passiu, amb asimetria d’actituds i coneixements i en el que el propietari de la malaltia és el metge; a un model on l’usuari te un paper actiu en la seva malaltia, te dret a participar en allò que l’afecta de manera important i directe, on hi ha menys asimetria d’actituds però no de coneixement, on el propietari de la malaltia és l’usuari, i on el metge respecte cada vegada més el dret a l’autonomia personal del pacient.

En aquest context ens cal una nova transició, un nou contracte social amb la ciutadania basat en una medicina que, a més de tecnificada sigui també més propera i on la història clínica sigui també la història clínica dels valors del pacient. Defensem un nou país, net en el camp de la medicina i les organitzacions sanitàries, amb una clara justícia distributiva, en el que hi hagi respecte als professionals i als malats, amb tot el que això comporta.


Albert Nogué i Font
Vocal per Girona de la sectorial de Salut