Benestar Social

El TC també suspèn la treva energètica

I tornem amb el Tribunal Constitucional.....El mateix dia que suspenia el 9N, el TC suspenia la “Treva hivernal de pobresa energètica” de la Generalitat del 27 de desembre passat.

El TC, ha suspès un decret que evitava el tall d’energia a les famílies més desafavorides els mesos d’hivern. Aquest decret era innovador en tot l’Estat, ja que era el primer que plantejava treva energètica. Si bé, com ja varem dir des d’Esquerra, el seu impacte era baix (solament ha incidit en unes 500) i significativament inferior a la proposta que havia fet ERC, el podíem considerar un pas endavant per la lluita contra la pobresa.

Recordem que en la darrera enquesta de condicions de vida un 6,9 % dels ciutadans de Catalunya (unes 193.000 persones) no poden assumir l’habitatge a un temperatura adequada.

I ara què? La proposta d’Esquerra és que es publiqui un nou decret abans que arribi el fred, a fi de poder donar solució a la situació de pobresa energètica des del principi de la temporada d’hivern. Aquest ha de ser més ambiciós que el de l’any passat.

Hem de considerar vulnerables aquelles persones que no sobrepassin l’1,5 del Indicador de la Renda de Suficiència, incrementant un 30% per cada membre de la unitat a partir del tercer. Com a elements de suport a aquestes famílies hem de garantir que no es pot interrompre el subministrament d’electricitat, gas o aigua, sense un informe previ del Serveis Socials. A banda del punt esmentat, han de restar protegides de qualsevol tall de subministrament les unitats familiars amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional.

Les famílies que no puguin fer front al deute una vegada esgotats els mecanismes, rebrien suport econòmic a traves de la Responsabilitat Social Corporativa de les empreses i per part de les administracions públiques.

Esperem que no triguem gaire a deixar de ser subjectes dels anacròniques del TC i que es pugin implementar polítiques socials que ajudin a aquelles persones que pateixen més.


Jaume Forés
President de la comissió sectorial de Benestar Social
Esquerra Republicana