Benestar Social

La política social des dels ajuntaments

La política social més directa i que incideix més en el ciutadà sense cap dubte és la que es realitza des dels ajuntaments, fet que ve ratificat per les competències que li dóna la llei de Serveis socials de Catalunya.

Aquest proper 24 de maig poden ser unes eleccions decisives en molts aspectes. En l’àmbit social és el moment de donar un pas endavant i treballar per cohesionar la societat desprès de la llarga crisi i les retallades. Aquests fets han produït una societat més pobra i amb major desigualtats.

Des dels ajuntaments, s’ha de garantir els drets als serveis socials, en la línea que veiem en els països més avançats.

La teòrica despesa que puguem fer en serveis a les persones, no solament millora la qualitat de vida d’aquestes (l’objectiu fonamental) sinó que a més té un retorn econòmic important en la societat.

Una prioritat ha de ser l’esforç en les ajudes d’emergència, les quals són un primer nivell bàsic d’intervenció amb la col·laboració d’altres administracions. Igualment s’han de millorar els programes destinats a la donació solidària d’aliments, pobresa energètica, així com les polítiques socials d’habitatge.

Com a eines que ens poden ajudar podem contar amb els Plans d’Inclusió Social o els Plans de Desenvolupament Comunitari.

Hem de tenir un especial interès en les famílies en situació de risc que tenen menors, segons les darreres dades de l’IDESCAT, els infants i els joves són aquells que pateixen més a Catalunya la situació de pobresa. Per a ells hem de aplicar programes específics en temes d’ensenyament, salut, empoderament, inserció laboral etc.

Un dels greus problemes de la nostra societat és la soledat. Malauradament aquesta l’apreciem especialment en la gent gran. Hem de ser molt atens a les polítiques d’atenció domiciliaria a les persones grans, tant pel que respecta a l’alimentació, habitatge i els aspectes relacionals.

Molt diverses poden ser les problemàtiques que podem apreciar en les polítiques socials que realitzem des dels ajuntaments, en elles hem de ser conscients que som la primera línia i els que més podem incidir en millorar la qualitat de vida d’aquells ciutadans que estan en pitjor situació.


Jaume Forés
President de la comissió sectorial de Benestar Social
Esquerra Republicana