Esports

Potenciem l’esport educatiu, de salut i ciutadà

Tal com vam iniciar el mes passat, els articles de la sectorial d’Esports d'aquests mesos aniran detallant els aspectes del programa marc de les properes eleccions municipals, per tal que la militància en tingui coneixement, i pugui donar-lo a conèixer a la ciutadania. Cada un de nosaltres pot fer campanya activa explicant les nostres propostes per la millora de l’esport dels nostres municipis.

En aquesta edició presentem les propostes per potenciar l'esport educatiu, de salut i ciutadà:

1. Promoure l’extensió a tots els centres educatius del Pla d’esport escolar, creant associacions esportives escolars als centres i promovent l’activitat física i esportiva no competitiva per a tots els nois i noies.
2. Potenciar, d’acord amb els centres docents i les associacions esportives escolars, la pràctica esportiva en horari extraescolar
3. Oferir una oferta d’activitat esportiva àmplia, tant en horaris —obertura nocturna de les instal·lacions— com de modalitats.
4. Obrir les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica esportiva de les entitats i de la ciutadania.
5. Desenvolupar un Pla específic de lluita contra l'obesitat infantil, a través dels clubs esportius i dels centres educatius del municipi.
6. Desplegar un Pla de promoció esportiva als espais públics —platja, places, carrers, circuits de salut urbans, etc.— on es lligui l’activitat física i el coneixement del patrimoni natural, cultural i arquitectònic del municipi.
7. Dissenyar una xarxa de carrils bici segregats del trànsit de vehicles de motor.
8. Promocionar la pràctica esportiva en família.
9. Promocionar la pràctica esportiva de la gent gran, tant en els centres municipals com organitzant activitats físico-esportives als centres de gent gran.
10. Promoure activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport com, per exemple, caminades o bicicletades populars.
11. Incorporar el municipi al Pla d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) de la Generalitat de Catalunya.
12. Desenvolupar activitats esportives específiques per als col·lectius de discapacitats.
13. Incorporar les persones nouvingudes en la pràctica esportiva dins del teixit ja existent.
14. Desenvolupar espais virtuals, tant corporatius com a les xarxes socials, per a donar a conèixer l’oferta esportiva i les activitats organitzades pel teixit associatiu esportiu del municipi.
15. Promoure que les entitats esportives incorporin activitats de cooperació al desenvolupament i de lluita per la pau a través de l’esport.
16. Instaurar la Setmana de l’esport per a tothom (Setmana de l’activitat física i la salut).


Josep Saguer
President de la comissió sectorial d'Esports
Esquerra Republicana