Esports

Per un esport divers i de qualitat

Seguint amb la publicació del programa marc d'esports per a les properes eleccions municipals, adjuntem els dos últims apartats que es refereixen a les instal·lacions esportives, tant importants per a la majoria de les activitats físiques i esportives, i a la diversitat esportiva.

Per a disposar d’unes instal·lacions esportives de qualitat

1. Programar inversions adequades per al manteniment, la millora i l’adequació dels equipaments esportius de xarxa bàsica.
2. Promoure la construcció de pavellons al costat dels nous centres educatius que permetin l’ús escolar en horari lectiu i l’ús ciutadà, fora d’aquest horari
3. Crear circuits d’activitat física a l’aire lliure, especialment orientats a l’activitat per a la gent gran.
4. Definir plans d’usos esportius per als espais naturals que permetin fer compatible la pràctica esportiva amb el manteniment de la seva qualitat, amb especial atenció a la pràctica dels esports de motor, el ciclisme, els esports d’aigua i els de muntanya.

Per a promoure la diversitat esportiva

5. Fer plans específics de desenvolupament de modalitats esportives específiques de cada territori -esquí a zones de muntanya, vela i rem a zones costaneres o fluvials, etc.
6. Recuperar les modalitats esportives i els jocs tradicionals catalans.
7. Promoure que la pràctica esportiva en edat escolar sigui de tipus poliesportiu fins als 10 anys.
8. Incentivar la constitució de nous clubs esportius per donar cobertura a l’activitat esportiva emergent en noves modalitats.
9. Establir criteris de discriminació positiva a favor de les dones per a promoure la seva presència a l’activitat esportiva del municipi.


Josep Saguer i Ricart
President de la comissió sectorial d'Esports
Esquerra Republicana