Benestar Social

Impuls dels valors a la República Catalana

Darrerament parlem molt dels valors. Desaparèixen? Canvien? En tenim?

És evident que els valors juguen un paper molt important en qualsevol societat i han de jugar un paper molt significatiu en la futura República Catalana.

Hem de tenir present que els valors, igual que les persones es van modificant en el temps, s’adapten a l'aquí i a l'ara. No són el mateixos valors a Catalunya que a un país a l’altra banda del món, ni els valors de Catalunya del segle XXI que els valors de Catalunya d'ara fa 100 anys.

També hem de tenir present que els valors no s’imposen sinó que es van modificant lentament per la pròpia societat per molts diversos motius.

Dit això, es fa necessari que a Catalunya es creï un entorn favorable a reforçar aquells valors lligats al civisme, la tolerància, la participació, etc. Aquests són valors republicans que hem d’intentar que siguin distintius de la futura República Catalana.

Per la creació d’aquest entorn favorable a aquests valors , les administracions públiques juguen un paper cabdal. El Departament de Benestar Social, a partir de la DG d’Acció Cívica i Comunitària, té les competències en matèria de treball de valors. El seu treball, conjuntament amb les actuacions que facin els Ajuntaments, poden reforçar el procés per fer una societat amb valors més ètics.

Seria bo que en els propers temps el Govern realitzés una macro enquesta sobre els valors a Catalunya. A partir d’aquí s'haurà de treballar en conseqüència amb coordinació dels ajuntaments a fi de crear l'entorn social adequat per consolidar i millorar aquells valors que comporten valors cívics.

En aquest punt serà vital el treball de proximitat de les administracions locals a partir de centres cívics, activitats i campanyes específiques de treball en valors.
En la nova República Catalana s’ha de treballar per que els seus ciutadans siguin cívics, solidaris, participatius .


Jaume Forés
President de la comissió sectorial de Benestar Social
Esquerra Republicana