Justícia

Eleccions municipals i millora de l’administració local

Per a la gent d’Esquerra Republicana, les eleccions del 24 de maig són una ocasió més per aportar les bases de la nostra acció política a la construcció del nou país: aprofundiment democràtic, impuls de les economies locals i consolidació serveis d’Estat del benestar que es presten a escala local.

I per aconseguir això, la peça clau són els ajuntaments que, mentre no s’acordi i es posi en pràctica una nova organització territorial de les administracions públiques amb la República Catalana, hauran de comptar amb el suport ple i compromès de les diputacions i consells comarcals.

Durant els propers quatre anys, s’hauran d’invertir molts recursos en impulsar les economies locals per a crear ocupació i combatre la pobresa i l’exclusió social, mantenint la sostenibilitat financera de cada ens local. I això només serà possible s’aconsegueixen uns rellevants guanys de productivitat i millores en l’eficiència de les pròpies administracions locals.

Serà el moment de portar a terme bons projectes de millora continua i de la qualitat organitzativa -com ara l’automatització i la digitalització dels processos de treball-, el moment de fer una bona gestió del talent intern, el moment d’aplicar sistemes de direcció per objectius amb incentius per productivitat. Ho farem amb la implicació de tots i cadascun dels bons empleats públics que té la nostra administració local. Amb voluntat política, ho aconseguirem.


Rafel Caballeria
Comissió sectorial d'AAPP i Justícia
Esquerra Republicana