Esports

ERC ha de comandar l'esport català

Durant set anys, ERC va dirigir l'esport català, assumint la màxima responsabilitat de la Secretaria General de l'Esport, entre el 2003 i el 2011, amb una etapa de set mesos a l'oposició entre el primer i segon govern de progrés, com a conseqüència d'haver votat en contra d’un Estatut devaluat.

Durant aquests set anys, els tres primers dirigits per Rafel Niubó, i els quatre últims per Anna Pruna, la Secretaria General de l'Esport va generar grans propostes innovadores, i noves maneres d'entendre, la importància que l’esport té per al país, i per als seus ciutadans.

El Pla Català d'Esport a l'Escola, el Pla d'Esport i Salut (PAFES), la Llei de Professions de l'Esport (ara devaluada al Parlament de Catalunya per voluntat de CiU per tal de deixar la formació dels professionals de l'esport en mans de les federacions), l'aprovació del PIEC (Pla d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya) i la convocatòria d'ajuts per a noves instal·lacions o reformes de les existents, la proposta d'una nova organització del sistema esportiu català, que no es va acabar de materialitzar, el sistema de subvencions a entitats esportives basat en els "Premis a la Qualitat Esportiva", i tants altres aspectes, fan que el pas d'ERC per la direcció de l'esport català es pugui considerar una bona etapa pel teixit esportiu del país.

Del 2011 al 2015, siguin quines siguin les raons (per alguns, la crisi econòmica) el procés de modernització i europeïtzació de l'esport català ha sofert una aturada sobtada, i el teixit associatiu esportiu se'n ressent. Per això, cal que el 27S, si ERC assoleix els resultats electorals que tots esperem, l'assumpció del comandament de l'esport català ha de ser una prioritat, fet que hauria de ser tingut en compte per la direcció del partit a l'hora de negociar les responsabilitats del nou govern del país. Tenim gent preparada per gestionar l’esport català. I l’esport català ho necessita.


Josep Saguer i Ricart
President de la Sectorial d’Esports
Esquerra Republicana