Salut

Berga, ciutat saludable

La salut dels individus està molt influenciada per l’entorn i per la forma en què les persones viuen, treballen, mengen, es mouen o gaudeixen del seu temps d’oci. Per altra banda, aquestes condicions de vida no depenen exclusivament de decisions individuals, sinó que estan determinades per factors socials, culturals, econòmics o mediambientals.
De fet, els determinants de la salut relacionats amb l’entorn i els estils de vida tenen més pes que la mateixa biologia humana (herència genètica) i les prestacions i la qualitat del sistema sanitari.

No obstant això, fins ara, les polítiques de salut s’han centrat més en millorar els serveis assistencials, per tractar o pal·liar les malalties, que no en analitzar les causes d’aquestes malalties i adoptar mesures socioeconòmiques o ambientals, per exemple, per prevenir problemes de salut. En els darrers anys, però, la situació ha començat a canviar, especialment amb l’aprovació de l’estratègia “Salut a totes les polítiques”, objectiu estratègic de l’OMS Salut 2020: Major equitat i millor governança per a la salut.

Esquerra Republicana parteix d’un dels principis del republicanisme en que el sistema de salut té un efecte directe sobre la funció social d’una societat. Igualment fa corresponsable al ciutadà de la seva pròpia salut i per tant entén que ha de ser un subjecte actiu en la promoció de la salut, que ha de ser conscient de la seva salut i de la seva responsabilitat per mantenir- la.

Berga, ciutat saludable és un projecte de ciutat que incideix entre d’altres, en educació, cultura, esport, agricultura de proximitat, alimentació, comerç, turisme, gastronomia i natura, amb l’objectiu de la promoció d’hàbits i estils de vida saludables com: l’alimentació saludable, mitjançant productes ecològics i de proximitat; la pràctica de l’esport, l’increment de l’oferta d’activitats de promoció de la salut a la natura i la gastronomia de proximitat i saludable.

Entenem que la funció bàsica de l’Ajuntament ha de ser de promotor, facilitador i dinamitzador de la promoció de la salut que comporta promoció econòmica i, per tant, oportunitats de negoci a la ciutat i per extensió de la comarca fent de Berga i del Berguedà un referent, una marca de ciutat i comarca saludables.


Jaume Gimenez Palau
Membre de la comissió sectorial de salut i membre de la llista per Berga
Esquerra Republicana