Benestar Social

Inclusió social i desenvolupament comunitari als nous ajuntaments

Els ajuntaments derivats de les eleccions del passat 24 de maig, tindran, com un dels seus grans reptes la inclusió social.

És evident que l’escenari social que es trobaran els nous ajuntaments és el derivat de la profunda crisi i les retallades patides els darrers anys. En aquest temps la pobresa i la desigualtat social s’han incrementat de forma desmesurada.

Davant d’aquest escenari, des dels ajuntaments hem de saber aprofitar al màxim totes aquelles eines que tinguem per millorar la cohesió social i lluitar contra la pobresa. Dues d’aquestes eines són els Plans locals d’inclusió Social (PLIS) i el Plans de Desenvolupament comunitari (PDC).

En 42 Àrees Bàsiques de Serveis Socials existents a Catalunya es disposa de PLIS, així com a 80 barris hi ha PDC. L’objectiu del PLIS i dels PDC, són la lluita contra la pobresa i per la cohesió social.

En el cas dels PLIS, les seves funcions són les d’observació i anàlisi de la situació social a aquell barri o població, i a partir d’aquest anàlisi, generar propostes en la societat. En el seu treball han de saber implicar als diferents agents del territori en àmbits tant diversos com: aliments, esport, civisme, sanitat, etc., tenint com objectiu final la cohesió social i la lluita contra la pobresa.

Els PDC generen estratègies socials en el marc d’un territori concret amb la finalitat que les persones, el teixit associatiu, les administracions i la resta d’agents socials i econòmics elaborin i posin en marxa condensadament un projecte global de millora per la cohesió social.

En general, les actuacions han d’oferir respostes globals als processos de millora de la convivència, la cohesió i integració social, així com la formació a la ciutadania, amb la finalitat d’afavorir el sentiment de pertinença a una comunitat i possibilitar l’articulació i la coordinació de les actuacions que s’hi facin.

Els PDC, han de comportar la implicació en el seu desenvolupament d'una entitat o un conjunt d’elles i el suport de les dues administracions.

Els nous ajuntaments, que les disposin, han de saber optimitzar aquestes eines amb l’objectiu de millorar la cohesió social i lluitar contra la pobresa.


Jaume Forés
President de la comissió sectorial de Benestar Social