Benestar Social

Integració dels serveis socials i sanitaris d’atenció a la dependència i a la cronicitat

En massa ocasions apreciem que les persones dependents o cròniques han hagut de recòrrer dos circuits paral·lels, el social i el sanitari, amb l'esforç per ells o les seves famílies, patint descoordinació en la seva atenció, així com el malbaratament de recursos.

Veient aquesta situació, el grup parlamentari d’Esquerra, amb la col·laboració de les sectorials de Benestar Social i Salut, i recollint aportacions de diverses entitats, vàrem treballar i presentar la proposta de resolució sobre la integració de serveis socials i sanitaris d’atenció a la dependència i la cronicitat. Aquesta va rebre aportacions de diferents grups parlamentaris i va ser aprovada per molt àmplia majoria.

Aquesta integració (sense afectar la independència dels dos Departaments) comporta una sola porta d’entrada en els casos de dependència i cronicitat, donant una atenció integrada dels aspectes socials i sanitaris, a diferencia de l’actualitat que l’usuari ha de fer gestions a llocs diferents amb actuacions que no sempre son coherents entre elles.

La seva implantació es preveu que sigui de caire territorial, molt lligada al municipi o comarca on està el pacient i on la vessant comunitària (integració als recursos del territori) serà un dels factors d’èxit.

Igualment el sistema s’ha de centrar en la atenció integral de las persona, la seva família i les seves capacitats. Aquesta atenció integral és un important pas endavant en la cura a les persones.

La Resolució preveu una cartera de serveis flexible, comportant la lliure elecció de les prestacions o serveis.

La moció preveu la creació, abans de 6 mesos del nou Ens de gestió i abans de finalitzar el 2016 completar l’objectiu d’integració dels Serveis Socials i Sanitaris.


Jaume Forés
President de la sectorial de Benestar Social