Salut

Dignitat en Salut Mental

Gràcia Ferrer
Gràcia Ferrer

No desvetllem res de nou al dir que la salut mental és encara avui la oblidada del sistema sanitari i social, i no ens cansarem de repetir que una de cada quatre persones patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida, a Catalunya això representa 1.800.000 persones. Tampoc és nou parlar de la manca de recursos assistencials i les desigualtats en el territori, de l’escassa prevenció i de les insuficients possibilitats laborals i d’habitatge. La manca d’inclusió social de les persones patint un trastorn mental i les dificultats de les seves famílies, juntament amb l’estigma que ho acompanya no fa més que empitjorar la qualitat de vida d’aquesta part tant important de la nostra societat.
 

Com cada any en el mes d’octubre es fan multitud d’actes a l’entorn del dia mundial de la Salut mental. Enguany el lema internacional és “Dignitat en Salut Mental”. Es poden reclamar moltes coses, però no creieu que la dignitat hauria de ser un dret ja adquirit?
 

Tenim plans directors i plans integrals en marxa però poc desplegats, més plans, programes, protocols i projectes en que està escrit des de fa dècades que el punt més important és que el tot ha d’estar centrat en la persona . Si això s’hagués fet correctament, creieu que milers de persones estarien encara demanant dignitat?
 

En el nostre país i arreu tenim exemples de molt bones pràctiques, en que es va més enllà de les etiquetes i els diagnòstics. Però hi han diferències abismals amb altres llocs del territori.
 

Ens hi posarem d’una vegada per totes? Des de tots els sectors del nostre país, des de les persones amb expertesa en primera persona, a les entitats, els professionals, els gestors i els polítics? No és tan difícil, només calen voluntats i lideratges clars, fugint de paternalismes i sortint de lo estrictament sanitari i anant cap a una visió holística i inclusiva d’aquestes problemàtiques que s’inicien a la petita infància i que perduren al llarg de la vida.
 

Som-hi! i fem un nou país en que la dignitat per tothom sigui el nostre estendard.


Gràcia Ferrer i Codinachs
Presidenta de la sectorial de Salut