Benestar Social

Poble gitano i innovació social

Ramon Vilchez
Ramon Vilchez

La qüestió de la situació del poble gitano ha adquirit una creixent rellevància en l'agenda europea en els últims anys, especialment en les polítiques relacionades amb la inclusió social i la promoció de la igualtat de tracte.

Des de la Comissió Europea s'ha consolidat un nou marc de línies d'actuació amb el poble gitano, definit a partir de l'Estratègia Europea Romaní 2020. Alhora, la Comissió insta els estats membres a definir estratègies nacionals d'inclusió dels gitanos fins a 2020 per millorar les condicions de vida i els índexs de pobresa de la població gitana europea, alhora que garantir la inclusió social i educativa d'aquesta comunitat i millorar la seva imatge social per superar el racisme i els estigmes contra aquesta comunitat.

En aquest sentit, Catalunya ha estat pionera en el camí cap al reconeixement del poble gitano i cap a la seva equiparació social i econòmica amb la resta de la societat de la qual formen part, i té la ferma voluntat de seguir-ho sent.

El model català de definició i implementació de polítiques públiques dirigides a la població gitana, amb el Pla Integral del poble gitano com a major exponent, és una model que està sent analitzat des de l'àmbit de la investigació i de la política.

El Programa de Poble Gitano i Innovació Social definirà les línies de treball que impulsaran la creació d’una nova estructura que consolidarà el reconeixement i la participació institucional del poble gitano a la societat catalana. Aquesta nova estructura tindrà l’objectiu d’enfortir la presència institucional del poble gitano al nostre país i, d’una altra banda, transferir el model català de polítiques públiques adreçades al poble gitano arreu d’Europa. La decidida promoció de la dona gitana i la joventut gitana és cabdal en aquesta nova etapa, al mateix temps que la creació d’equips interculturals, el diàleg continu amb l’àmbit de la recerca d’impacte i la coordinació amb els ens locals.


Ramon Vilchez
Vocal de la sectorial de Benestar Social