Benestar Social

Cap a un nou model d'atenció a la Infància i Adolescència, i les seves famílies

Georgina Oliva
Georgina Oliva

Un dels reptes que té el Govern és el de constuir els pilars de la futura República alhora que solucionar els problemes actuals de la nostra societat. Aquesta dualitat de velocitats, la immediatesa i el aquí i ara, però també la reflexió i el demà, suposa que tota política que fem avui ha de servir pel futur.

Així, en l’àmbit de la infància i adolescència en situació de risc, hem d’emprendre accions resolutives, però alhora aquestes han de ser innovadores, àgils, originals,.... Per això el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aposta per reduir a zero el nombre d’infants menors de sis anys acollits en institucions. Però cal continuar repensant el sistema actual:

Contruint un model professionalitzat de famílies acollidores on aquestes tinguin molts més recursos i en el què la concepció no sigui "un infant per a una família” sinó el de garantir que els infants tinguin dret a una família. Dissenyant un model de centres per a infants i adolescents tutelats/des més petits que potenciin la personalització i l’autonomia. Innovant en programes de re-inserció de nois/es amb dinàmiques de carrer i consum de substàncies. Impulsant serveis públics integrals que apostin per la recuperabilitat de les famílies en situació de vulnerabilitat, potenciant les seves capacitats i habilitats parentals i acompanyant-les en la (re)construcció de relacions familiars sanes.

Podem i tenim el deure de construir un nou model d’atenció més integral, flexible, optimista, amb més família i menys institucionalització. I per fer-ho cal que tots els agents implicats (ciutadania, tercer sector, partits polítics, Govern) siguem transformadors, ens treiem el corsé defugint el “tota la vida s’ha fet així”. L’aposta és decidida i l’objectiu s’ho val: infants i adults amb més oportunitats, més lliures.


Georgina Oliva i Peña
Comissió sectorial de Benestar Social
Esquerra Republicana