Benestar Social

Quins són els valors dels catalans?

Jaume Forés
Jaume Forés
Aquesta frase l’hem sentit moltes vegades, en algunes ocasions acompanyada d’afirmacions un pèl agosarades o populistes. En la construcció d’un nou país necessitem dades rigoroses d'on estem i què som i on volem anar.

Per aquest motiu la DG d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha emprès un procés de participació per conèixer el punts forts i febles del civisme i els valors a Catalunya i quins valors vol la nostra societat que tingui el futur país. Aquest comportarà 38 processos de participació per tot el territori mobilitzant mes de 2.000 participants representatius dels diferents col·lectius i territoris de la nostra societat.

En el procés de participació es vol escoltar que diu la gent de forma qualitativa i analític, aconseguint el màxim de representació possible en l’àmbit territorial com de la diversitat de col·lectius. Paral·lelament es vol sensibilitzar i posar en relleu els valors cívics. Volem que la mateixa societat generi una projecció de quins són els valors cívics del nou país.

Aquest es procés de participació es completarà de forma quantitativa amb l’enquesta sobre valors i civisme europea que es realitzarà els propers mesos.
Aquest procés comportarà la coordinació entre Generalitat, consells comarcals, ajuntaments i entitats del territori, a fi de tenir un bon nivell d’incidència.


Jaume Forés
President de la sectorial de Benestar Social
Esquerra Republicana