Justícia

Els millors jutges per a la nova República

Pere Ribó
Pere Ribó
En l’actual moment de trànsit cap al nou estat que estem vivint, cal fer  esment de la situació en que ens trobem, respecte als qui teòricament són els servidors públics encarregats de complir i fer complir la llei, garantir els drets dels ciutadans i fiscalitzar els actors públics, com són els Jutges. A Catalunya,no ens deslliurem de vàries de les tares que arrossega el sistema judicial espanyol, basat en la trasposició a la Constitució del 1978 d’una estructura decimonònica i contaminada pel franquisme; així, ens trobem amb un escàs nombre d’aquests professionals (es calcula que al nostre país, per assolir els estàndards europeus,en farien falta un 40 % més); amb un sistema d’accès absolutament desfasat, basat en la gairebé sola  repetició memorística de les lleis; amb un esperit corporatiu i conservador fortament arrelat, que pot portar a parlar sense faltar a la veritat de veritables nissagues familiars i /o polítiques de  judicadors; amb una gran percepció social d’aïllament i desconnexió dels problemes més punyents i urgents dels ciutadans; i amb un component fortament masclista (segons estadístiques del mateix Consejo General del Poder Judicial espanyol, si bé en la base de l’escalafó hi ha una presencia de dones judicadores d’entre el 40 i el 60 %, a nivell de les presidències dels òrgans de Govern  de les Audiències Provincials, Tribunals Superiors de Justícia autonòmics, Tribunal Suprem i Consell General del Poder Judicial, aquesta proporció es redueix a un minso 16 per cent).

La proposta d’ERC en aquest camp és fer foc nou en molts aspectes. Així, advoquem per la disminució de la ràtio judicador/ciutadà,augmentant-ne la plantilla,  per compensar el desequilibri i l’alentiment que provoca la manca de personal. Proposem un sistema d’accès a la judicatura similar al dels països nòrdics i centreeuropeus, on es valori no només el coneixement estricte dels cossos legals, sinó també les habilitats socials i personals (mitjançant, per exemple, tests psicotècnics ),així com l’experiència adquirida en el possible exercici previ de professions relacionades amb l’àmbit jurídic (especialmente, advocats,procuradors, lletrats, funcionaris públics,etc);reivindicant així tant la democratització de l’accès a la carrera judicial i  l’obertura a un camp molt més ampli de professionals capacitats i interessats en exercir la jurisdicció,  com la possibilitat d’integració plena dels Jutges substituts i Magistrats suplents  (professionals amb llarga i acreditada experiència, incomprensiblement eliminats i marginats amb les darreres  reformes de la funció Judicial pel Govern del PP). I destaquem la necessitat d’incorporar una perspectiva de gènere decididament igualitària en tots els òrgans jurisdiccionals, molt en especial els de govern, com a reflex de la cada cop més creixent presència de dones expertes en la judicatura.


Pere Ribó i Solé
Secretari de la comissió sectorial de Justícia
Esquerra Republicana