Benestar Social

Fem gran l’acolliment: garantim el dret dels infants a viure en família

Agnès Russiñol
Agnès Russiñol

Compromís social, acompanyament, comprensió i estima. Aquestes són algunes de les moltes paraules que defineixen l’acolliment familiar, la mesura de protecció a la infància que, segons Convenció del Dret de l’Infant i la llei 14/2010 de Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència té preferència respecte l’acolliment residencial.

Actualment a Catalunya hi ha 600 famílies d’acollida, en les quals hi viuen 1000 infants. Però Catalunya encara necessita moltes més famílies que vulguin acollir, especialment a grups de germans i infants amb malalties, diversitat funcional i/o un volum important de visites amb la seva família d’origen. De fet, només en la franja d’edat 0-6 anys, etapa clau en el desenvolupament d’un infant, n’hi ha 100 amb aquestes característiques pendent d’una família.


Per aquest motiu el Govern vol promoure de manera transformadora l’acolliment familiar. L’Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) treballa intensament amb la Direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) per garantir el dret dels infants a viure i créixer en família. En aquestes últims mesos l’administració ha entomat un procés de reflexió amb tots els agents implicats per definir, conjuntament, propostes de millora del propi sistema. També s’està treballant un pla de suport a les famílies acollidores amb mesures d’acció positiva per aquest col·lectiu, per cuidar-les, per no posar pals a les rodes a la gran feina d’implicació social que fan. I el proper 28 de novembre, en el marc de la Setmana de l’Acolliment que es realitzarà a Sabadell, es presentarà la campanya de divulgació i promoció que ens ha de permetre fer un salt i fer gran l’acolliment.


Agnès Russiñol i Amat
Vicepresidenta de la sectorial de Benestar d’ERC

Directora de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA)