Justícia

Sí a una justícia independent, àgil i moderna com a garantia dels drets i llibertats per a tothom

Patricia Gomà
Patricia Gomà

No a un estat sense separació de poders que instrumentalitza la justícia

No a un estat que instrumentalitza el poder judicial per a la consecució d’objectius polítics, no a un estat que interfereix sobre l’òrgan de govern de la judicatura, no a un estat que entén la fiscalia com institució al servei del poder executiu.


No a un estat amb una organització de l’Administració de justícia obsoleta, que no respon a les necessitats de la societat actual, ni presta un servei públic de qualitat, perquè no entén la justícia com un servei públic essencial, universal i gratuït.

No a un estat que permet la discriminació lingüística en l’àmbit de la justícia, i menysté l’ús de la llengua catalana.

Sí a un nou model judicial, amb un poder judicial independent i despolititzat, i una administració de justícia àgil, moderna, eficient i eficaç, que s’adapti a l’organització territorial catalana

Sí a un nou model judicial, amb un poder judicial independent i despolititzat, i una administració de justícia àgil, moderna, eficient i eficaç, que s’adapti a l’organització territorial catalana.

Tenim l’oportunitat de dissenyar de bell nou un model judicial per la República Catalana, on el poder judicial esdevingui independent i aliè a qualsevol intent d’interferència política. Cal que el poder judicial també integri la Fiscalia, i aquesta no depengui jeràrquicament del poder executiu.

Volem un model de govern del poder judicial bastit per jutges i fiscals triats per elecció directa d’entre els propis membres de la carrera judicial i fiscal amb criteris de proporcionalitat, i amb dedicació plena de tots els seus membres. Aquest govern del poder judicial, en base als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, ha de fonamentar els seus acords en criteris objectius, sense marge per la discrecionalitat.

Ens cal una organització territorial de l’Administració de justícia que s’adeqüi a la realitat social, política, econòmica i demogràfica del país. També una organització funcional que millori la qualitat del servei públic, agilitzant els procediments per tal d’esdevenir més eficaços. Per assolir aquests objectius, a banda de una legislació processal moderna i innovadora, cal apostar per la digitalització i emprendre una veritable revolució tecnològica en aquest àmbit, així com organitzar les oficines judicials en base a criteris d’eficiència, amb espais transversals on aplicar economia d’escala en totes les tasques comuns i compartides.

L’Administració de justícia de Catalunya ha de parlar català, igual com ho fan la resta de les administracions catalanes, per tant, el coneixement de la llengua catalana ha de ser un requisit indispensable d’accés a la carrera judicial i fiscal, així com per a tota la resta de servidors públics que prestin els seus serveis en justícia. També cal reformular l’accés a la carrera judicial i fiscal, per poder comptar amb les persones amb millors capacitats i habilitats per desenvolupar aquestes tasques.


Patrícia Gomà
Sectorial de Justícia
Esquerra Republicana
justicia@esquerra.cat

Vols saber-ne més? Visita la República que farem