Moviments Socials

Sí a una República del segle XXI

Ramon Soldan
Ramon Soldan

No a una Monarquia medieval

És absolutament anacrònic, injust i antidemocràtic que la més alta institució de l’Estat sigui heretada per una família, per un Rei. I més encara en el cas espanyol en què s’avantposa l’home a la dona en una sàlica línia successòria (i això ho diu la Constitució!!!).

Que el Cap d’Estat sigui un Rei no només implica l’herència del càrrec, sinó el manteniment d’altres privilegis: el Rei espanyol cobra uns 8 milions d’euros a l’any (més de 21.000 euros al dia!!!), les seves actuacions i despeses econòmiques no poden ser fiscalitzades i, a més, té absoluta immunitat legal (no podria ser jutjat ni que hi hagués flagrants proves de delicte).

Finalment, hem d’assenyalar que l’actual Monarquia espanyola fou reinstaurada per la dictadura de Franco. Així recull el Diari de Sessions de les Corts espanyoles les paraules de Juan Carlos de Borbón aquell dia: Acabo de jurar, como Sucesor a título de Rey, lealtad a su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino. Quiero expresar, en primer lugar, que recibo de su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936...

Sí a una República del segle XXI

República no és només l’absència de Rei. A aquest principi democràtic essencial que afirma que qualsevol persona –com a ciutadana- pot optar en igualtat de condicions als càrrecs de representació política, hem d’afegir els valors heretats de la Revolució Francesa d’Igualtat, Llibertat i Fraternitat i que podem reconèixer en la gran conquesta popular que és la Declaració Universal dels Drets Humans, que somiem com a la Constitució Política de tota la Humanitat.

Al llarg dels segles XIX i XX es va incorporar a l’ADN republicà la descentralització i l’empoderament territorial, tot entenent la importància de la proximitat de l’Administració i dels càrrecs polítics en la gestió de la res pública, des d’un punt de vista tant d’eficiència com de democràcia.

Ara, al segle XXI, estem actualitzant el concepte històric de República amb la incorporació explícita de drets vinculats a la regeneració ètica i a la democràcia participativa. El procés constituent de la República és la gran oportunitat que tenim per fundar una nova relació ciutadania-poder polític basada en experiències quotidianes de participació ciutadana, transparència i lliure accés a la informació pública per a una fiscalització democràtica dels recursos públics, així com en una clara exigència ètica -política i ciutadana- en la gestió pública.


Ramon Soldan
Grup parlamentari al Congrés de Diputats
Esquerra Republicana

Vols saber-ne més? Visita la República que farem